Skip to main content

マントラ18

МАНТРА ВІСІМНАДЦЯТА

テキスト

Текст

アグネー ナヤ スパタハー ラーイェー アスマーン
ヴィシュヴァーニ デーヴァ ヴァユナーニ ヴィドゥヴァーン
ユヨーデャ アスマジ ジュフラーナン エーノー
ブフーイシュタハーン テー ナマ ・ウクティン ヴィデヘーマ
аґне найа супатга̄ ра̄йе асма̄н
віш́ва̄ні дева вайуна̄ні відва̄н
йуйодгй асмадж джухура̄н̣ам ено
бгӯйішт̣га̄м̇ те нама уктім̇ відгема

Synonyms

Послівний переклад

agne—火のように力強い主よ; naya—どうか導いてください; supathā—正しい道に;rāye—あなた様に達するために ; asmān—私たちを; viśvāni—すべて; deva—主よ;vayunāni—活動; vidvān—知る者; yuyodhi—どうか取りのぞいてください; asmat—私たちから; juhurāṇam—その道のすべての障害物; enaḥ—すべての悪; bhūyiṣṭhām—もっとも多くの; te—あなた様に; namaḥ uktim—敬意のことば; vidhema—私はする。

аґне—о мій Господь, могутній, як вогонь; найа—милостиво веди; супатга̄—праведним шляхом; ра̄йе—о Вседержителю; асма̄н—нас; віш́ва̄ні—усіх; дева—о мій Господи; вайуна̄ні—дії; відва̄н—той, хто знає; йуйодгі—милостиво усунь; асмат—від нас; джухура̄н̣ам—усі перешкоди на шляху; енах̣—усі вади; бгӯйішт̣га̄м—простягаючись долі; те—Тобі; намах̣ уктім—слова шани; відгема—я роблю.

Translation

Переклад

火のように力強く、そして全能なる主よ。今私は心からの敬意をこめてあなた様の御足にひれ伏します。主よ、どうか私をあなた様に辿りつける道にお導きください。そして私が過去にしてきたことをご存知でしょうから、私の進む道に障害物がないよう過去の罪から私を解放してください。

О мій Господь, потужний як вогонь, о всемогутній! Я пропоную Тобі всю шану і простираюсь долі у ніг Твоїх. О мій Господи, веди мене, будь ласка, істинним шляхом, щоб досягти Тебе, а що Ти знаєш все моє минуле, прошу, звільни мене від наслідків моїх колишніх гріховних вчинків, так, щоб ніщо не перешкоджало моєму поступові.

Purport

Коментар

主に身をゆだね、いわれのない慈悲を求めることで、献愛者は完全な自己の悟りの道を進むことができます。ここで主は「火」と呼ばれていますが、それは、主が服従した魂の罪やその他すべてを灰にすることができるからです。前のマントラでも言われたように、絶対者の真のまたは究極の姿は人格主神としての姿です。主の姿も形もないブラフマジョーティの姿は、主の顔を覆っている光輝です。自己の悟りを目指すカルマ・カーンダ・karma-käëòa(果報的活動)の道は、その努力におけるもっとも低い段階にあります。その活動がヴェーダの規定原則からすこしでもはずれると、その行為者の利益にはならない行為・ヴィカルマ(vikarma)になります。そのようなヴィカルマは、幻想の中にいる生命体の感覚満足のために生じ、自己の悟りの道での大きな障害になります。

Упокорившись Господеві і благаючи про безпідставну Його ласку, відданий ступає на шлях остаточної, довершеної самореалізації. Він звертається до Господа, порівнюючи Його з вогнем, бо Господь здатний спалити все дотла, разом з гріхами душі, що віддалася Йому. Як вже пояснювалося в попередніх мантрах, остаточною реалізацією Абсолюту є усвідомлення Його особистісних рис як Бога-Особи. Безособистісне брахмаджйоті є лише сліпучою ґабою, що сокриває Його лице. Діяльність задля плодів — шлях карма-ка̄н̣д̣и — це найнижчий ступінь досконалості на шляху самореалізації. Вдаючись до такої діяльності, досить лише трохи відступити од приписів Вед, як вона одразу ж перетворюється на вікарму, тобто в діяльність, скеровану проти її виконавця. Вікарму зумовлено почуттєвими прагненнями живої істоти, яка перебуває в омані, і таким чином подібна діяльність стає завадою на шляху самореалізації.

自己の悟りは生命が人間の体を得たときにできるものであり、他の肉体ではできません。生命は全部で840万種類あり、その中でも人間の姿でブラーフマナの資質を持っている者だけに超越的知識を手にいれるチャンスがあります。ブラーフマナの資質は、誠实さ、感覚を制御する力、寛容さ、素朴なこと、完全な神の知識と信仰心として表わされます。高い家柄を単に自慢することではありません。ブラーフマナの家に生まれるということは、ブラーフマナになれる機会があるというだけのことです。ちょうど名士の子どもに生まれたら名士になれる機会がその子にも与えられるというように。しかし、そうした生得権がすべてではあ
りません。なぜなら、ブラーフマナの家に生まれても、その子どもは自分自身でブラーフマナの資質を身につけなくてはならないからです。ブラーフマナの家に生まれたことを鼻にかけ、真のブラーフマナとしての資質を身につける努力を怠れば、その人はたちまち堕落し、自己を悟る道から逸れてしまいます。こうして、人間としての使命は未完成に終わります。

Упокорившись Господеві і благаючи про безпідставну Його ласку, відданий ступає на шлях остаточної, довершеної самореалізації. Він звертається до Господа, порівнюючи Його з вогнем, бо Господь здатний спалити все дотла, разом з гріхами душі, що віддалася Йому. Як вже пояснювалося в попередніх мантрах, остаточною реалізацією Абсолюту є усвідомлення Його особистісних рис як Бога-Особи. Безособистісне брахмаджйоті є лише сліпучою ґабою, що сокриває Його лице. Діяльність задля плодів — шлях карма-ка̄н̣д̣и — це найнижчий ступінь досконалості на шляху самореалізації. Вдаючись до такої діяльності, досить лише трохи відступити од приписів Вед, як вона одразу ж перетворюється на вікарму, тобто в діяльність, скеровану проти її виконавця. Вікарму зумовлено почуттєвими прагненнями живої істоти, яка перебуває в омані, і таким чином подібна діяльність стає завадою на шляху самореалізації.

『バガヴァッド・ギーター』(第6章・第41-42節)で主は、自己の悟りの道から逸脱していった魂たち(yoga-bhrañöa・ヨーガ・ブラシュタ)は、優れたブラーフマナの家庭や、豪商の家庭に生まれ、自分を矯正する機会が与えられる、と保証しています。そのような誕生は、自己の悟りをふたたび目指すチャンスを私たちに与えます。しかしそうした機会が幻想のためにまちがって使われると、全能の主が与えてくれた人間生活という絶好の機会を見逃してしまうことになります。

В Бгаґавад-ґı̄ті (6.41 – 42) Господь запевняє нас, що йоґа- бграшт̣ам, тобто душам, які залишили шлях самореалізації, надається можливість виправитись, народившись або в сім’ї бра̄хман̣и, або в родині заможного торговця. За такого народження, звісно, умови для самореалізації дещо поліпшаться. Якщо ж, внаслідок омани, людина зловживає своїми привілеями, вона втрачає всі сприятливі можливості людської форми життя, якими її наділяє Всевишній Господь.

規定原則に従う人は、果報的活動の段階から超越的知識の段階へと昇進されていきます。数多くの誕生を繰りかえし、超越的知識を身につけたのち、主に身をゆだねることで完全な人物になります。これがふつうの手順です。しかしこのマントラで勧められているように、始めから身をゆだねている人は、ただ献愛奉仕をするだけですべての段階を一気に飛び越えます。『バガヴァッド・ギーター』(第18章・第66節)にも述べられているように、主は身をゆだねた魂の面倒をすぐに見て、その献愛者が以前犯した罪な行ないの反動から救ってくれます。カルマ・カーンダ(karma-käëòa)の活動にはたくさんの罪な反動が起こります。しかし、ギャーナ・カーンダ(jïäna-käëòa・哲学的発達)の活動における反動は尐なくなります。しかし、バクティ(bhakti)の道(主への献愛奉仕)で、罪な反動は一切ありません。主の献愛者でもあるブラーフマナの質はいうまでもなく、主が持っているあらゆる優れた質をそなえた人物になっていきます。主の献愛者は、たとえブラーフマナの家に生まれなかったとしても、供養祭を執行できる熟達したブラーフマナの資質を自動的に手にいれます。それが主の全能たるゆえんです。主は、ブラーフマナの家に生まれた者を「犬を食べるような卑しい者」に堕落させることもできるし、また献愛奉仕の力によって、「犬を食べる卑賤な者」を立派なブラーフマナよりもさらに優れた人物にすることもできるのです。

Дотримуючись засад, що впорядковують життя, індивід отримує можливість піднятись над рівнем кармічної діяльності і перейти на платформу трансцендентального знання. Після численних народжень, досягнувши рівня трансцендентального знання, людина віддається Господу і стає досконалою. Таким є шлях самореалізації в загальних рисах, але той, хто вручає себе Кр̣шн̣і з самого початку, і, як це радить дана мантра, просто віддано служить Йому, одразу ж долає всі етапи цього шляху. Як стверджує Бгаґавад-ґı̄та̄ (18.66), Господь негайно ж виявляє турботу про душу, котра віддалася Йому, і звільняє її від наслідків усіх її гріховних дій. Діяльність на шляху карма-ка̄н̣д̣и спричиняє чимало гріховних наслідків, на шляху джн̃а̄на-ка̄н̣д̣и, філософського поступу, таких наслідків стає вже менше. Але на шляху бгакті діяльність людини практично не викликає гріховних наслідків. Той, хто став відданим Господу, набуває усіх добрих якостей Самого Господа, не кажучи вже про кваліфікацію бра̄хман̣и. Якості досвідченого бра̄хман̣и, який має право виконувати жертвопринесення, самі по собі проявляються у відданого, навіть хоча відданий і не походить із сім’ї бра̄хман̣и. Такою є Господня всемогутність. Він може зробити так, що людина, яка народилась в сім’ї бра̄хман̣и, але не гідна такого народження, деґрадує нижче од пожирача собак, а ницого пожирача собак Він може підняти вище від досвідченого бра̄хман̣и просто силою відданого служіння.

全能の主はすべての生物のハートにいるので、真面目な献愛者に対し正しい道を歩める指示を与えることができます。その指示は、たとえ献愛者がほかのものを望んでいたとしても特に与えられます。しかし献愛者でない他の者たちについては、主は行為者が危険な目に会うことを承知で、彼らの行為を許します。いっぽう献愛者の場合は、決して誤った行為をしないよう導きます。『シュリーマド・バーガヴァタム』(第11編・第5章・第42節)では次のように説かれています。

Господь всемогутній, Він перебуває в серці кожного і дає вказівки Своїм щирим відданим, і вони, дотримуючись їх, можуть обрати правильний шлях. Відданий отримує такі вказівки, навіть якщо він бажає іще чогось іншого. Що ж стосується невідданих, то Господь дозволяє кожному діяти на свій страх і ризик. Проте, Він милостиво направляє Своїх відданих так, щоб вони ніколи не чинили лихого. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (11.5.42) з цього приводу сказано :

スヴァ・パーダ・ムーラン バハジャタハ プリヤッシャ
テャクターニャ・バハーヴァッシャ ハリヒ パレーシャハ
ヴィカルマ ヤチ チョートゥパティタン カタハンチドゥ
ドフノーティ サルヴァン フリディ サンニヴィシュタハ
сва-па̄да-мӯлам̇ бхаджатах̣ прійасйа
тйакта̄нйа-бха̄васйа харіх̣ пареш́ах̣
вікарма йач чотпатітам̇ катхан̃чід
дхуноті сарвам̇ хр̣ді саннівішт̣ах̣

「主は、主の蓮華の御足に完全に身をゆだねている献愛者に対してはとても優しく、献愛者がときとしてヴィカルマ(ヴェーダの教えに逆らう行為)に陥っても、献愛者の心の中からその過ちをすぐに正してくれる。これは、献愛者が主にとってとても愛しい存在だからである」

Господь настільки ласкавий до Свого відданого, що одразу ж очищує його серце від вад, які виявляються, коли відданий інколи потрапляє в пастку вікарми, тобто діє всупереч ведичним приписам. Господь робить так тому, що віддані дуже любі Йому.

このマントラで献愛者は主に、心の内から自分を正してくれるように祈っています。「過つは人の性(さが)」。条件づけられた魂はどうしても過ちを犯しがちですが、無意識に犯してしまう罪を防ぐ唯一の方法は、そのような落とし穴に落ちないよう主が導いてくれるよう、主の蓮華の御足に身をゆだねることにあります。主は完全に服従した人の面倒を必ず見ます。その結果、主に身をゆだね、主が導くとおりに行動することで、すべての問題は解決されます。指導が真面目な献愛者に与えられる方法は2つあります。一つは聖者、経典、精神指導者から与えられる方法であり、もう一つは、すべての生物の心の中にいる主自身から与えられる方法です。このように献愛者はあらゆる面で守られています。

В цій мантрі Ш́рı̄ Īш́опанішад відданий молиться, щоб Господь виправив його з середини серця. Людині властиво помилятись. Обумовлена душа дуже часто припускається помилок і єдиними ліками, які треба вживати проти невідомих їй наслідків таких несвідомих гріхів, є цілковита відданість лотосним стопам Господа, з тим, щоб Він міг направити віддану Йому душу. Господь дбає про душі, які беззастережно впокорились Йому,— таким чином всі проблеми вирішуються за допомогою відданості Господу, коли всі дії виконуються згідно з вказівками Господа. Такі вказівки приходять до щирого відданого двома шляхами: через святих, ш́астри й духовного вчителя, а також вони приходять від Самого Господа, що перебуває в серці кожного. Таким чином Господь охороняє Свого відданого з усіх боків.

ヴェーダの知識は超越的ですから、世俗的な教育で理解できるものではありません。主と精神指導者の恩寵を授かってこそヴェーダのマントラが理解できます(yasya deve paräbhaktir yathä deve tathä gurau ヤッシャ デーヴェー パラー バクティル ヤター デーヴェータター グラウ・『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャッド』第6章・第38節)。正しい精神指導者に保護を求めた人は、主の恩寵をも手にいれたということです。主は献愛者のまえに精神指導者として現われます。こうして、精神指導者、ヴェーダ聖典の戒告、またすべての中にいる主自身が献愛者を全力で導いてくれます。ですからそのような献愛者は、ふたたび物質的幻想(マーヤー)に陥る危険性はまったくありません。このように全面的に守られている献愛者は、完全な究極目的地に確实に辿りつきます。そのすべての過程がこのマントラに示されており、『シュリーマド・バーガヴァタム』(第1編・第2章・第17-20節)はそれをさらに詳しく説明しています。

Ведичне знання трансцендентальне і збагнути його не допоможуть ніякі світські методики освіти. Зрозуміти ведичні мантри можна лише з ласки Господа та духовного вчителя. Якщо людина знайшла притулок у істинного духовного вчителя — це свідчить про те, що на неї зійшла Господня ласка. Для відданих Господь проявляється в образі духовного вчителя. Таким чином, духовний вчитель, ведичні приписи і Сам Господь, що в серці — все це надійно і правильно скеровує відданого, і відданий таким чином стає непідвладним впливу ма̄йі, матеріальної ілюзії. Відтак, захищений зусебіч, відданий неодмінно досягне кінцевої досконалої мети. Дана мантра, власне, лише оглядно описує цей шлях, а Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (1.2.17 – 20) з’ясовує його у подробицях.

主の栄光について聞いて唱えることは、それ自体敬虔な行為です。主はすべての生命体の幸福を心から願う方ですから、だれもが主の栄光について聞いて唱えることを望んでいます。主の栄光について聞き、唱える人は、心の中にある望ましくないものをすべて洗い流し、主に不動の献愛奉仕ができるようになります。この境地に入った献愛者はブラーフマナの資質を手にいれ、低い自然の性質(激性と無知)の影響にいっさい惑わされなくなります。自分の献愛奉仕の力によって充分な知識を授かり、主に辿りつく道を見いだすことができます。やがてすべての疑問が消え去っていくとき、私たちは純粋な献愛者に変貌するのです。

Слухати й оспівувати славу Господа — це вже є благочестя. Господь зичить усім добра і тому бажає, щоб кожен слухав про Нього й оспівував Його. Слухаючи про Господа й оспівуючи Його славу, людина очищується від усього небажаного і відданість її Господу стає непохитною. На цьому ступені відданий набуває якостей бра̄хман̣и і вивільнюється з-під впливу зворотніх наслідків дій у нижчих ґун̣ах природи. Завдяки відданому служінню, на бгакту сходить повне осяяння і він довідується про Господні задуми і шляхи, які ведуть до Нього. Й тільки-но всі його сумніви розсіюються, він стає чистим відданим.

これで、バクティヴェーダンタによる『シュリー・イーシャ・ウパニシャッド』の「至高人格主神に導く知識」に関する要旨解説を終わります。

Так закінчує Бгактіведанта пояснення до Ш́рı̄ Īш́опанішад, знання, що наближає нас до Верховного Бога-Особи, Ш́рı̄ Кр̣шн̣и.