Skip to main content

第7節

ТЕКСТ 7

テキスト

Текст

サルワ-ブタニ カウンテヤ
プラクルテエマ ヤンテエ マミカン
カrパ-クシャヤエ プナs タニ
カrパダウ ヰスルジャンy アハン
сарва-бхӯта̄ни каунтея
пракр̣тим я̄нти ма̄мика̄м
калпа-кш̣айе пунас та̄ни
калпа̄дау виср̣джа̄мй ахам

Synonyms

Дума по дума

sarva-bhūtāni — 全ての被創造物; kaunteya — クンティーの子よ; prakṛtim — 性質; yānti — 入る; māmikām — 私の;kalpa-kṣaye — 時代の終わりに; punaḥ — 再び;tāni — それら全て; kalpa-ādau — 時代の初めに; visṛjāmi —創造する; aham — 私が

сарва-бхӯта̄ни – всички сътворени същества; каунтея – о, сине на Кунтӣ; пракр̣тим – природа; я̄нти – влизат; ма̄мика̄м – моята; калпа-кш̣айе – в края на епохата; пунах̣ – отново; та̄ни – всички тези; калпа-а̄дау – в началото на епохата; виср̣джа̄ми – създавам; ахам – Аз.

Translation

Превод

クンティーの子よ、周期の終わりにはすべての物質現象は私の資質のなかに入っていく。そして次なる周期の始まりに、私の勢力によって私は再び万物を創造する。

О, сине на Кунтӣ, в края на епохата всички материални проявления влизат в моята природа, а в началото на следващата епоха Аз ги създавам отново чрез моята енергия.

Purport

Коментар

この物質宇宙現象の創造、維持、破壊は、全くバガヴァーンの至上意志による。"その周期の終わり”ということは、ブラフマーの死の時という意味だ。ブラフマーは百年生きるが、彼の1昼は地球上の計算でいくと43億年であり、1夜も43億年である。これが30昼夜で1ヶ月、12ヶ月で1年、これが百年たちブラフマーが死ぬ時、大破壊がおきる。というのは、展開、拡散していた至上主のエネルギーが、再び御自身のなかに収納されることである。そして再び、宇宙を造る必要がある時に、主の意志によって創造現象が起こるのだ。"パフ・フヤーム”「私は一にして多となる」、これがヴェーダの格言である。(『チャーンドギャ・ウパニシャド』6-2-3)主は御自身をこの物質エネルギーのなかに拡散展開し、再び大宇宙現象が起こるのだ。

Сътворението, поддържането и унищожението на материалното космично проявление са изцяло зависими от върховната воля на Божествената Личност. „В края на епохата“ означава със смъртта на Брахма̄. Брахма̄ живее сто години, а един негов ден се изчислява на 4   300   000   000 наши земни години. Нощта му има същата продължителност. Месецът му има трийсет такива дни и нощи, а годината – дванайсет месеца. След сто такива години, когато Брахма̄ умира, настъпва опустошение или унищожение; това означава, че енергията, проявена от Върховния Бог, отново се прибира в него. И отново, когато е необходимо да се прояви космичният свят, това става по неговата воля. Баху ся̄м – „Въпреки че съм един, Аз ще стана много“. Това е ведически афоризъм (Чха̄ндогя Упаниш̣ад 6.2.3). Той се разширява чрез материалната енергия и цялото космично проявление възниква отново.