Skip to main content

第22節

TEXT 22

テキスト

Tekst

アナニャsh チンタヤント ママ
ヤエ ジャナハ パリュパサテ
テシャマ ニタヤビユクタナマ
ヨガ-クsヘママ ワハンy アハン
ananyāś cintayanto māṁ
ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ
yoga-kṣemaṁ vahāmy aham

Synonyms

Synonyms

ananyāḥ — 他の対象がない; cintayantaḥ — 集中する; mām — 私に; ye — ~する人々; janāḥ — 人々; paryupāsate — 正しく崇拝する; teṣām —彼らの;nitya — 常に; abhiyuktānām — 献身に固定した; yoga — 必要; kṣemam — 保護; vahāmi — 運ぶ; aham— 私は

ananyāḥ — ilma ühegi teise objektita; cintayantaḥ — keskendudes; mām — Mulle; ye — need, kes; janāḥ — isikud; paryupāsate — teenivad õigel moel; teṣām — nende; nitya — alati; abhiyuktānām — pühendumuses kõigutamatud; yoga — nõuded; kṣemam — kaitset; vahāmi — kannan; aham — Mina.

Translation

Translation

しかし、私の超越的な姿を瞑想しながら、常に専心、献身的に私を崇拝している者たち――私は彼らに必要なものを与え、彼らが持つものを失わぬように保護する。

Kuid neile, kes teenivad Mind alati vankumatu pühendumusega, mediteerides Minu transtsendentaalsele kujule, jagan Ma seda, millest neil puudu jääb, ning säilitan selle, mis neil juba on.

Purport

Purport

クリシュナ意識なしでは一瞬も生きていられない人は、1日24時間クリシュナへの献身奉仕をしながら、クリシュナのことだけを想っている。クリシュナについて聞いたり、唱えたり、想い出したり、崇拝したり、主の蓮華の御足に仕えたり、他の奉仕をしたり、友情を深めたり、主に完全に服従したりする。こうした活動はすべて吉祥で、精神的な勢力に満ちており、これらの活動によって献身者は自己の悟りを完成し、その結果、バガヴァーンとの交際を得ることだけが唯一の望みとなるのだ。このような献身者は疑いなく、何の困難もなく主に近づくことができる。これをヨーガと呼ぶ。主の慈悲によって、そのような献身者は決してこの物質的な生活に戻ってくることはないのだ。“クシェマ”というのは主の慈悲深い保護のこと。主はヨーガによって、献身者がクリシュナ意識に達するように助けて下さる。そして彼が完全にクリシュナ意識になると、悲惨な制約された生活に陥落しないように、主は彼を護り給う。

Inimene, kes pole võimeline elama hetkegi, viibimata Kṛṣṇa teadvuses, ei saa mõelda millestki muust kui Kṛṣṇast kakskümmend neli tundi ööpäevas. Ta rakendab end Jumala pühendunud teenimisse, kuulates Temast, lauldes Temast, mäletades Teda, lugedes Talle palveid, kummardades Tema kuju ees, teenides Tema lootosjalgu ning teenides Teda teistelgi viisidel, arendades Temaga sõprust ning alistudes täielikult Temale. Kõik sellised tegevused on headtoovad ning täis vaimset jõudu, mis aitavad pühendunul jõuda eneseteadvustamise täiuslikkuseni, nii et tema ainsaks sooviks jääb suhelda Jumala Kõrgeima Isiksusega. Selline pühendunu jõuab kindlasti raskusteta Jumalani. Seda nimetatakse joogaks. Jumala armust ei pea selline pühendunu kunagi tagasi pöörduma sellesse materiaalsetest tingimustest sõltuvasse ellu. Sõna kṣema viitab Jumala armulikule kaitsele. Jumal aitab pühendunul jooga abil Kṛṣṇa teadvuseni jõuda ning kui pühendunu saavutab täieliku Kṛṣṇa teadvuse tasandi, kaitseb Jumal teda haletsusväärsesse tingimustest sõltuvasse ellu langemise eest.