Skip to main content

第22節

ТЕКСТ 22

テキスト

Текст

アナニャsh チンタヤント ママ
ヤエ ジャナハ パリュパサテ
テシャマ ニタヤビユクタナマ
ヨガ-クsヘママ ワハンy アハン
ананя̄ш чинтаянто ма̄м
йе джана̄х̣ парюпа̄сате
теш̣а̄м нитя̄бхиюкта̄на̄м
йога-кш̣емам ваха̄мй ахам

Synonyms

Дума по дума

ananyāḥ — 他の対象がない; cintayantaḥ — 集中する; mām — 私に; ye — ~する人々; janāḥ — 人々; paryupāsate — 正しく崇拝する; teṣām —彼らの;nitya — 常に; abhiyuktānām — 献身に固定した; yoga — 必要; kṣemam — 保護; vahāmi — 運ぶ; aham— 私は

ананя̄х̣ – които нямат друга цел; чинтаянтах̣ – съсредоточени; ма̄м – върху мен; йе – всички, които; джана̄х̣ – личности; парюпа̄сате – обожават правилно; теш̣а̄м – на тях; нитя – винаги; абхиюкта̄на̄м – установени в преданост; йога – потребностите; кш̣емам – закрила; ваха̄ми – нося; ахам – Аз.

Translation

Превод

しかし、私の超越的な姿を瞑想しながら、常に専心、献身的に私を崇拝している者たち――私は彼らに必要なものを与え、彼らが持つものを失わぬように保護する。

А на тези, които винаги ме обожават с преданост, съсредоточени върху трансценденталната ми форма, Аз давам това, което им липсва, и съхранявам това, което имат.

Purport

Коментар

クリシュナ意識なしでは一瞬も生きていられない人は、1日24時間クリシュナへの献身奉仕をしながら、クリシュナのことだけを想っている。クリシュナについて聞いたり、唱えたり、想い出したり、崇拝したり、主の蓮華の御足に仕えたり、他の奉仕をしたり、友情を深めたり、主に完全に服従したりする。こうした活動はすべて吉祥で、精神的な勢力に満ちており、これらの活動によって献身者は自己の悟りを完成し、その結果、バガヴァーンとの交際を得ることだけが唯一の望みとなるのだ。このような献身者は疑いなく、何の困難もなく主に近づくことができる。これをヨーガと呼ぶ。主の慈悲によって、そのような献身者は決してこの物質的な生活に戻ってくることはないのだ。“クシェマ”というのは主の慈悲深い保護のこと。主はヨーガによって、献身者がクリシュナ意識に達するように助けて下さる。そして彼が完全にクリシュナ意識になると、悲惨な制約された生活に陥落しないように、主は彼を護り給う。

ПОЯСНЕНИЕ: Човек, който не може да живее и миг без Кр̣ш̣н̣а съзнание, мисли постоянно за Кр̣ш̣н̣а двайсет и четири часа в денонощието. Той е винаги зает с предано служене – слуша, възпява, помни, отправя молитви, обожава, служи в лотосовите нозе на Бога, отдава други служения, става приятел и напълно се отдава на Бога. Извършвайки тези благоприятни и пълни с духовна енергия дейности, преданият става съвършен в себепознанието и желае единствено да общува с Върховната Божествена Личност. Несъмнено той ще достигне Бога без затруднение. Това се нарича йога. По Божията милост такъв предан никога не се връща обратно в материалния свят. Кш̣ема означава милостивата закрила на Бога. Бог помага на предания да постигне Кр̣ш̣н̣а съзнание чрез йога, а когато той стане напълно Кр̣ш̣н̣а осъзнат, го предпазва от пропадане в мизерния обусловен живот.