Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Текст

アハマ カラトウr アハマ ヤジャナハ
スワダハン アハン アウシャダン
マントロ 'ハン アハン エワjヤン
アハン アgニr アハマ hウタン
ахам̇ кратур ахам̇ йаджн̃ах̣
свадга̄хам ахам аушадгам
мантро ’хам ахам ева̄джйам
ахам аґнір ахам̇ хутам

Synonyms

Послівний переклад

aham —私は; kratuḥ — ヴェーダ儀式; aham —私は; yajñaḥ — スムリティ儀式; svadhā — 奉献; aham —私は; aham — 私は;auṣadham — 薬草; mantraḥ — 超越的唱名;aham — 私は; aham —私は; eva — 確かに; ājyam — 溶けたバター; aham — 私は; agniḥ — 火; aham —私は; hutam — 捧げ物

ахам—Я; кратух̣—ведичний ритуал; ахам—Я; йаджн̃ах̣—жертвопринесення згідно з смр̣ті; свадга̄—піднесення; ахам—Я; ахам—Я; аушадгам—лікарська рослина; мантрах̣—трансцендентне оспівування; ахам—Я; ахам—Я; ева—неодмінно; а̄джйам—розтоплене масло; ахам—Я; аґніх̣—вогонь; ахам—Я; хутам—підношення.

Translation

Переклад

だが私こそヴェーダの儀式であり、スムリティの供儀であり、祖先への供養である。私は痛みを癒す薬草(ハーブ)であり、超越的聖歌(マントラ)である。また、バターであり、火であり、捧げ物である。

Але Я — і обряд, і жертвопринесення, Я — вшановування предків, цілюща трава і трансцендентний спів. Я і масло, і вогонь, і підношення.

Purport

Коментар

ジョティシュトマをとして知られているヴェーダの供儀(ヤグニャ)もクリシュナであるし、彼はまたスムリティに記してあるマハ―・ヤグニャでもある。ピトルローカへの供物、ピトルローカをなぐさめるために行う供儀・薬の一種とみなされている精製されたバター、これもクリシュナである。供儀の際に唱えるマントラもクリシュナである。他にも供儀の捧げ物にする様々な乳製品もクリシュナである。火もまたクリシュナである。火は物質の5元素の1つだから、クリシュナの分離エネルギーの一つなのだ。つまり、ヴェーダのカルマ・カーンダ部で奨励しているヴェーダの供儀の全部がクリシュナだということだ。また別な言葉で言えば、クリシュナに献身奉仕を捧げている人々は、ヴェーダが勧めている供儀をことごとく実行していることになるのだ。

Ведичне жертвопринесення, що відоме як джйотішт̣ома — це також Кр̣шн̣а, і Він також — маха̄-йаджн̃а̄, згадувана в смр̣ті. Дари, які підносять Пітр̣лоці, тобто жертвопринесення для задоволення Пітр̣локи, і які є своєрідним наркотиком у вигляді очищеного масла, — також Кр̣шн̣а. Мантри, що їх співають в зв’язку з цим, — також є Кр̣шн̣а. Й багато інших страв, призначених для жертвопринесення, які виробляють з молочних продуктів, також є Кр̣шн̣а. Вогонь — це також Кр̣шн̣а, бо вогонь є одним з п’яти матеріальних елементів і його вважають за відокремлену енерґію Кр̣шн̣и. Іншими словами, взагалі, всі жертвопринесення, що їх рекомендують Веди в розділі карма-ка̄н̣да, також є Кр̣шн̣а. Іншими словами, якщо хтось присвячує себе відданому служінню Кр̣шн̣і, слід розуміти, що він здійснює всі жертвопринесення, які рекомендують Веди.