Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Tekst

アハマ カラトウr アハマ ヤジャナハ
スワダハン アハン アウシャダン
マントロ 'ハン アハン エワjヤン
アハン アgニr アハマ hウタン
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyms

Synoniemen

aham —私は; kratuḥ — ヴェーダ儀式; aham —私は; yajñaḥ — スムリティ儀式; svadhā — 奉献; aham —私は; aham — 私は;auṣadham — 薬草; mantraḥ — 超越的唱名;aham — 私は; aham —私は; eva — 確かに; ājyam — 溶けたバター; aham — 私は; agniḥ — 火; aham —私は; hutam — 捧げ物

aham — Ik; kratuḥ — Vedisch ritueel; aham — Ik; yajñaḥ — smṛti-offer; svadhā — offerande; aham — Ik; aham — Ik; auṣadham — geneeskrachtig kruid; mantraḥ — transcendentale gebedsformule; aham — Ik; aham — Ik; eva — zeker; ājyam — gesmolten boter; aham — Ik; agniḥ — vuur; aham — Ik; hutam — offergave.

Translation

Vertaling

だが私こそヴェーダの儀式であり、スムリティの供儀であり、祖先への供養である。私は痛みを癒す薬草(ハーブ)であり、超越的聖歌(マントラ)である。また、バターであり、火であり、捧げ物である。

Maar Ik ben het ritueel en Ik ben het offer, evenals de offergave aan de voorouders, het geneeskrachtige kruid en de transcendentale mantra. Ik ben de boter, het vuur en de offergave.

Purport

Betekenisverklaring

ジョティシュトマをとして知られているヴェーダの供儀(ヤグニャ)もクリシュナであるし、彼はまたスムリティに記してあるマハ―・ヤグニャでもある。ピトルローカへの供物、ピトルローカをなぐさめるために行う供儀・薬の一種とみなされている精製されたバター、これもクリシュナである。供儀の際に唱えるマントラもクリシュナである。他にも供儀の捧げ物にする様々な乳製品もクリシュナである。火もまたクリシュナである。火は物質の5元素の1つだから、クリシュナの分離エネルギーの一つなのだ。つまり、ヴェーダのカルマ・カーンダ部で奨励しているヴェーダの供儀の全部がクリシュナだということだ。また別な言葉で言えば、クリシュナに献身奉仕を捧げている人々は、ヴェーダが勧めている供儀をことごとく実行していることになるのだ。

Het Vedische offer dat bekendstaat als Jyotiṣṭoma is ook Kṛṣṇa en Hij is ook het Mahā-yajña dat in de smṛti wordt genoemd. De offergaven aan de bewoners van Pitṛloka of de offers die gebracht worden om de bewoners van Pitṛloka tevreden te stellen en die beschouwd worden als een soort medicijn in de vorm van geklaarde boter, is ook Kṛṣṇa. De mantra’s die hierbij gereciteerd worden zijn ook Kṛṣṇa. En de vele andere producten die van melkproducten worden gemaakt en die tijdens de ceremonie worden geofferd, zijn ook Kṛṣṇa. Het vuur is ook Kṛṣṇa, want vuur is een van de vijf materiële elementen en wordt daarom als een afgescheiden energie van Kṛṣṇa gezien. Met andere woorden, de Vedische offers die in het karma-kāṇḍa-gedeelte van de Veda’s worden aanbevolen, zijn samen ook Kṛṣṇa. Of met andere woorden, men moet begrijpen dat zij die devotionele dienst aan Kṛṣṇa verrichten, alle offers hebben uitgevoerd die in de Veda’s worden aanbevolen.