Skip to main content

第16節

ТЕКСТ 16

テキスト

Текст

アハマ カラトウr アハマ ヤジャナハ
スワダハン アハン アウシャダン
マントロ 'ハン アハン エワjヤン
アハン アgニr アハマ hウタン
ахам кратур ахам ягях̣
свадха̄хам ахам ауш̣адхам
мантро 'хам ахам ева̄джям
ахам агнир ахам хутам

Synonyms

Дума по дума

aham —私は; kratuḥ — ヴェーダ儀式; aham —私は; yajñaḥ — スムリティ儀式; svadhā — 奉献; aham —私は; aham — 私は;auṣadham — 薬草; mantraḥ — 超越的唱名;aham — 私は; aham —私は; eva — 確かに; ājyam — 溶けたバター; aham — 私は; agniḥ — 火; aham —私は; hutam — 捧げ物

ахам – Аз; кратух̣ – ведически ритуал; ахам – Аз; ягях̣ – жертвоприношение, предписано в смр̣ти; свадха̄ – дарове; ахам – Аз; ахам – Аз; ауш̣адхам – лечебна билка; мантрах̣ – трансцендентална мантра; ахам – Аз; ахам – Аз; ева – несъмнено; а̄джям – разтопено масло; ахам – Аз; агних̣ – огън; ахам – Аз; хутам – предлагане.

Translation

Превод

だが私こそヴェーダの儀式であり、スムリティの供儀であり、祖先への供養である。私は痛みを癒す薬草(ハーブ)であり、超越的聖歌(マントラ)である。また、バターであり、火であり、捧げ物である。

Но Аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната билка и трансценденталната мантра. Аз съм маслото и огънят и предлагането.

Purport

Коментар

ジョティシュトマをとして知られているヴェーダの供儀(ヤグニャ)もクリシュナであるし、彼はまたスムリティに記してあるマハ―・ヤグニャでもある。ピトルローカへの供物、ピトルローカをなぐさめるために行う供儀・薬の一種とみなされている精製されたバター、これもクリシュナである。供儀の際に唱えるマントラもクリシュナである。他にも供儀の捧げ物にする様々な乳製品もクリシュナである。火もまたクリシュナである。火は物質の5元素の1つだから、クリシュナの分離エネルギーの一つなのだ。つまり、ヴェーダのカルマ・カーンダ部で奨励しているヴェーダの供儀の全部がクリシュナだということだ。また別な言葉で言えば、クリシュナに献身奉仕を捧げている人々は、ヴェーダが勧めている供儀をことごとく実行していることになるのだ。

ПОЯСНЕНИЕ: Ведическото жертвоприношение Джьотиш̣т̣ома е също Кр̣ш̣н̣а; Той е и Маха̄ ягя, спомената в смр̣ти. Даровете, предложени на Питр̣лока, или жертвоприношението за удовлетворение на Питр̣лока, които са вид лекарство под формата на пречистено масло, са също Кр̣ш̣н̣а. Мантрите, които се произнасят в тази връзка, са също Кр̣ш̣н̣а. И всички ястия, приготвени от млечни продукти за поднасяне в жертвоприношенията, са също Кр̣ш̣н̣а. Огънят е Кр̣ш̣н̣а, защото е един от петте материални елемента, тоест представлява отделена енергия на Кр̣ш̣н̣а. С други думи, жертвоприношенията, препоръчани в карма-ка̄н̣д̣а раздела на Ведите, като цяло са също Кр̣ш̣н̣а. От това следва, че тези, които се занимават с предано служене на Кр̣ш̣н̣а, вече са извършили всички ведически жертвоприношения.