Skip to main content

第13章

TEXT 13

テキスト

Tekst

マハトマナs トオママ パルタ
ダイヰマ プラクルテエン アシュリタハ
バジャンタy アナニャ-マナソ
ジャナトオワ ブタデエン アヰヤヤン
mahātmānas tu māṁ pārtha
daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam

Synonyms

Synoniemen

mahā-ātmānaḥ — 偉大な魂; tu —しかし; mām — 私に; pārtha — プリターの子よ; daivīm — 真性な; prakṛtim — 自然; āśritāḥ — ~に保護を求めて; bhajanti — 奉仕をする; ananya-manasaḥ — 心をそらすことなく;jñātvā — 知る; bhūta — 創造の; ādim —根源;avyayam — 尽きることのない

mahā-ātmānaḥ — de grote zielen; tu — maar; mām — tot Mij; pārtha — o zoon van Pṛthā; daivīm — goddelijke; prakṛtim — natuur; āśritāḥ — toevlucht genomen tot; bhajanti — bewijzen dienst; ananya-manasaḥ — zonder dat de geest afdwaalt; jñātvā — kennend; bhūta — van de schepping; ādim — de oorsprong; avyayam — onuitputtelijk.

Translation

Vertaling

プリターの子よ、迷いなき偉大な魂は聖自然の保護下にあり、私を原初の無尽蔵なるバガヴァーンと知って、完全に献身奉仕を行う。

O zoon van Pṛthā, zij die niet misleid zijn, de grote zielen, wordendoor de goddelijke natuur beschermd. Ze zijn voortdurend en uitsluitend bezig met devotionele dienst, omdat ze Me kennen alsde Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die oorspronkelijk en onuitputtelijk is.

Purport

Betekenisverklaring

この節にはマハートマーについての説明が、はっきり書いてある。マハートマー(偉大な魂)である第1の印は、彼は既に神聖性に位置しているということ。彼は物質性の支配を受けていないということだ。どうしてそうなったか?それは第7章で説明してある。バガヴァーン、クリシュナに服従すれば、即座に物質自然の支配下から脱出できる。これが資格である。魂をバガヴァーンに服従してしまえば、ただちにその人は物質自然の支配から解放されるのだ。これが始めの定則である。生物は中間エネルギーなので、物質自然の支配から脱出するとただちに、精神自然の指揮下に入る。この精神自然の指揮を“ダィヴィー・プラクリティ”「重自然」と呼んでいる。だから、このようにしてバガヴァーンに絶対服従することにやってこの境地まで上った人を偉大な魂(マハートマー)と呼ぶのだ。

In dit vers wordt een duidelijke beschrijving van de mahātmā gegeven. Het eerste teken van een mahātmā is dat hij zich altijd in de goddelijke natuur bevindt; hij wordt niet bestuurd door de materiële natuur. Hoe gaat dit in zijn werk? Dat wordt in het zevende hoofdstuk uitgelegd: wie zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Śrī Kṛṣṇa, overgeeft, raakt onmiddellijk bevrijd uit de greep van de materiële natuur. Dat is de kwalificatie. Iemand kan uit de greep van de materiële natuur bevrijd worden, zodra hij zijn ziel aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods overgeeft. Dat is een eerste beschrijving van de betekenis van mahātmā. Omdat het levend wezen tot de tussenenergie behoort, zal het, zodra het uit de greep van de tussenenergie bevrijd is, onder de leiding van de spirituele natuur komen. De leiding van de spirituele natuur wordt daivī prakṛti, de goddelijke natuur, genoemd. Wanneer iemand op die manier — door zich over te geven aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods — verheven wordt, bereikt hij het niveau van een grote ziel, een mahātmā.

マハートマーは、クリシュナが原初の至上者であり、すべての原因の大原因であることを完全に知っているから、クリシュナ以外の何ものにも注意を向けない。このことに何の疑いもない。このような偉大な魂(マハートマー)は、他の偉大な魂(マハートマー)たち、純粋な献身者たちとの交際によって育つのだ。純粋な献身者たちは、たとえば4本腕のマハー・ヴィシュヌのような、クリシュナの他の姿にさえも魅了されない。彼らはただ、2本腕のクリシュナの姿だけに魅了される。クリシュナの他の姿にも魅了されないし、デーヴァや人間のどんな姿にも関心がない。彼らはただひたすらにクリシュナ意識のなかでクリシュナを瞑想しているのだ。彼らは常にクリシュナ意識で、逸れることなく主に仕えているのだ。

De mahātmā laat zich niet afleiden door dingen die niets met Kṛṣṇa te maken hebben, omdat hij heel goed weet dat Kṛṣṇa de oorspronkelijke Allerhoogste Persoon is en de oorzaak van alle oorzaken. Daarover bestaat geen twijfel. Zo’n mahātmā of grote ziel ontwikkelt zich door omgang met andere mahātmā’s of zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden voelen zich niet eens aangetrokken tot andere gedaanten van Kṛṣṇa, zoals de vierarmige Mahā-Viṣṇu. Ze voelen zich alleen aangetrokken tot de twee-armige gedaante van Kṛṣṇa. Ze voelen zich niet aangetrokken tot andere gedaanten van Kṛṣṇa en interesseren zich evenmin voor welke vorm van halfgod of menselijk wezen dan ook. Ze mediteren enkel en alleen op Kṛṣṇa in Kṛṣṇa-bewustzijn. Ze zijn altijd onwankelbaar in het dienen van de Heer in Kṛṣṇa-bewustzijn.