Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Текст

シュkラ-クルshネ ガトイ hy エテ
ジャガタハ シャシュワテ マテ
エカヤ ヤタy アナヲオルテエン
アニャヤワルタテ プナハ
ш́укла-кр̣шн̣е ґатı̄ хй ете
джаґатах̣ ш́а̄ш́вате мате
екайа̄ йа̄тй ана̄вр̣ттім
анйайа̄вартате пунах̣

Synonyms

Послівний переклад

śukla — 光; kṛṣṇe — そして暗闇; gatī — 去っていく道;hi — 確かに; ete — これら二つ; jagataḥ — 物質界の; śāśvate — ヴェーダの; mate — 意見; ekayā— によって行く; yāti — 行く; anāvṛttim — 戻らない; anyayā — 他の~によって; āvartate — 戻ってくる; punaḥ — 再び

ш́укла—світло; кр̣шн̣е—і темрява; ґатı̄—способи виходу; хі—неодмінно; ете—ці два; джаґатах̣—матеріального світу; ш́а̄ш́вате Вед; мате—на думку; екайа̄—одним; йа̄ті—йде; ана̄вр̣ттім—до безвороття; анйайа̄—іншим; а̄вартате—повертається; пунах̣— знов.

Translation

Переклад

ヴェーダによれば、この世界を去るにあたり二つの道――明るい道と暗い道がある。明るい道を行く人は二度と戻らず、暗い道を行く人は、また戻ってくる。

На думку Вед, є два шляхи, які ведуть з цього світу: один при світлі, а другий у пітьмі. Той, хто відходить при світлі, більше не повертається назад, той же, хто залишає цей світ у темряві, повертається знову.

Purport

Коментар

の地上からの出立と復帰について同様な記述がアーチャーリヤ・パラデーヴァ・デャーブーシャンによって、『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』(五・十・三~五)から引用されている。果報を求める労働者たちや哲学的な思索家たちは、太古よりこのかた常に行ったり戻ったりを繰り返している。実際、彼らはクリシュナに服従しないので、究極の救いを得ることができないのだ。

Такий самий опис відходу з цього світу й повернення в нього цитує а̄ча̄рйа Баладева Відйа̄бгӯшан̣а із Чга̄ндоґйа Упанішади (5.10.3 – 5). Кармічні працівники та спекулятивні мислителі, з давніх-давен безперервно то залишають цей світ, то повертаються в нього. Вони не досягають остаточного спасіння, бо не вручають себе Кр̣шн̣і.