Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Tekst

シュkラ-クルshネ ガトイ hy エテ
ジャガタハ シャシュワテ マテ
エカヤ ヤタy アナヲオルテエン
アニャヤワルタテ プナハ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Synonyms

Synoniemen

śukla — 光; kṛṣṇe — そして暗闇; gatī — 去っていく道;hi — 確かに; ete — これら二つ; jagataḥ — 物質界の; śāśvate — ヴェーダの; mate — 意見; ekayā— によって行く; yāti — 行く; anāvṛttim — 戻らない; anyayā — 他の~によって; āvartate — 戻ってくる; punaḥ — 再び

śukla — licht; kṛṣṇe — en duisternis; gatī — manieren van heengaan; hi — zeker; ete — deze twee; jagataḥ — van de materiële wereld; śāśvate — van de Veda’s; mate — naar de mening; ekayā — door īīn; yāti — gaat; anāvṛttim — naar geen terugkeer; anyayā — door de andere; āvartate — komt terug; punaḥ — opnieuw.

Translation

Vertaling

ヴェーダによれば、この世界を去るにあたり二つの道――明るい道と暗い道がある。明るい道を行く人は二度と戻らず、暗い道を行く人は、また戻ってくる。

Volgens de Veda’s zijn er twee manieren waarop men deze wereld kan verlaten: een in het licht en een in de duisternis. Wie heengaat in het licht, komt niet terug, maar wie heengaat in duisternis, zal terugkomen.

Purport

Betekenisverklaring

の地上からの出立と復帰について同様な記述がアーチャーリヤ・パラデーヴァ・デャーブーシャンによって、『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』(五・十・三~五)から引用されている。果報を求める労働者たちや哲学的な思索家たちは、太古よりこのかた常に行ったり戻ったりを繰り返している。実際、彼らはクリシュナに服従しないので、究極の救いを得ることができないのだ。

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa citeert in zijn commentaar een passage uit de Chāndogya Upaniṣad (5.10.3-5) waarin dezelfde beschrijving van heengaan en terugkomen wordt gegeven. Zij die zich al sinds onheuglijke tijden bezighouden met resultaatgerichte activiteiten en filosofisch speculeren komen en gaan voortdurend. Zij bereiken niet de uiteindelijke verlossing, omdat ze zich niet aan Kṛṣṇa overgeven.