Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Tekst

シュkラ-クルshネ ガトイ hy エテ
ジャガタハ シャシュワテ マテ
エカヤ ヤタy アナヲオルテエン
アニャヤワルタテ プナハ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Synonyms

Synonyms

śukla — 光; kṛṣṇe — そして暗闇; gatī — 去っていく道;hi — 確かに; ete — これら二つ; jagataḥ — 物質界の; śāśvate — ヴェーダの; mate — 意見; ekayā— によって行く; yāti — 行く; anāvṛttim — 戻らない; anyayā — 他の~によって; āvartate — 戻ってくる; punaḥ — 再び

śukla — valguses; kṛṣṇe — ja pimeduses; gatī — lahkumise viisid; hi — kindlasti; ete — need kaks; jagataḥ — materiaalse maailma; śāśvate — „Vedade"; mate — arvamuse kohaselt; ekayā — ühega; yāti — läheb; anāvṛttim — tagasi pöördumata; anyayā — teisega; āvartate — tuleb tagasi; punaḥ — uuesti.

Translation

Translation

ヴェーダによれば、この世界を去るにあたり二つの道――明るい道と暗い道がある。明るい道を行く人は二度と戻らず、暗い道を行く人は、また戻ってくる。

Vedakirjanduse kohaselt on sellest maailmast lahkumiseks kaks võimalust: valguses ja pimeduses. See, kes lahkub oma kehast valgel ajal, ei pea tagasi pöörduma, kuid see, kes teeb seda pimeduses, tuleb tagasi.

Purport

Purport

の地上からの出立と復帰について同様な記述がアーチャーリヤ・パラデーヴァ・デャーブーシャンによって、『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』(五・十・三~五)から引用されている。果報を求める労働者たちや哲学的な思索家たちは、太古よりこのかた常に行ったり戻ったりを繰り返している。実際、彼らはクリシュナに服従しないので、究極の救いを得ることができないのだ。

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa tsiteerib oma kommentaaris käesolevale värsile „Chāndogya Upaniṣadi" (5.10.3 – 5), kus antakse lahkumisest ja tagasitulekust samasugune kirjeldus. Need, kes on mäletamatutest aegadest tegutsenud oma töö viljade nimel või tegelenud filosoofiliste spekulatsioonidega, lähevad ja tulevad üha uuesti tagasi. Nad ei saavuta lõplikku lunastust, sest nad ei alistu Kṛṣṇale.