Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Tekst

シュkラ-クルshネ ガトイ hy エテ
ジャガタハ シャシュワテ マテ
エカヤ ヤタy アナヲオルテエン
アニャヤワルタテ プナハ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Synonyms

Synonyms

śukla — 光; kṛṣṇe — そして暗闇; gatī — 去っていく道;hi — 確かに; ete — これら二つ; jagataḥ — 物質界の; śāśvate — ヴェーダの; mate — 意見; ekayā— によって行く; yāti — 行く; anāvṛttim — 戻らない; anyayā — 他の~によって; āvartate — 戻ってくる; punaḥ — 再び

śukla — lys; kṛṣṇe — og mørke; gatī — måder at gå bort på; hi — afgjort; ete — disse to; jagataḥ — om den materielle verden; śāśvate — af Vedaerne; mate — efter meningen; ekayā — på den ene; yāti — går man; anāvṛttim — til ingen tilbagevenden; anyayā — på den anden; āvartate — kommer man tilbage; punaḥ — igen.

Translation

Translation

ヴェーダによれば、この世界を去るにあたり二つの道――明るい道と暗い道がある。明るい道を行く人は二度と戻らず、暗い道を行く人は、また戻ってくる。

Ifølge Vedaernes opfattelse er der to måder at forlade denne verden på. Den ene er i lyset og den anden i mørket. Går man bort i lyset, kommer man ikke tilbage, men forlader man verden i mørket, vender man tilbage.

Purport

Purport

の地上からの出立と復帰について同様な記述がアーチャーリヤ・パラデーヴァ・デャーブーシャンによって、『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』(五・十・三~五)から引用されている。果報を求める労働者たちや哲学的な思索家たちは、太古よりこのかた常に行ったり戻ったりを繰り返している。実際、彼らはクリシュナに服従しないので、究極の救いを得ることができないのだ。

FORKLARING: En lignende beskrivelse af bortgang og tilbagevenden gives af Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, der citerer Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). De frugtstræbende arbejdere og spekulative filosoffer kommer og går konstant og har gjort det lige siden tidernes morgen. I virkeligheden opnår de ikke den endelige befrielse, for de overgiver sig ikke til Kṛṣṇa.