Skip to main content

第26節

ТЕКСТ 26

テキスト

Текст

シュkラ-クルshネ ガトイ hy エテ
ジャガタハ シャシュワテ マテ
エカヤ ヤタy アナヲオルテエン
アニャヤワルタテ プナハ
шукла-кр̣ш̣н̣е гатӣ хй ете
джагатах̣ ша̄швате мате
екая̄ я̄тй ана̄вр̣ттим
аняя̄вартате пунах̣

Synonyms

Дума по дума

śukla — 光; kṛṣṇe — そして暗闇; gatī — 去っていく道;hi — 確かに; ete — これら二つ; jagataḥ — 物質界の; śāśvate — ヴェーダの; mate — 意見; ekayā— によって行く; yāti — 行く; anāvṛttim — 戻らない; anyayā — 他の~によって; āvartate — 戻ってくる; punaḥ — 再び

шукла – светлина; кр̣ш̣н̣е – и тъмнина; гатӣ – пътища за напускане; хи – несъмнено; ете – тези два; джагатах̣ – на материалния свят; ша̄швате – на Ведите; мате – по мнението; екая̄ – по единия; я̄ти – отива; ана̄вр̣ттим – не се връща; аняя̄ – по другия; а̄вартате – се връща; пунах̣ – отново.

Translation

Превод

ヴェーダによれば、この世界を去るにあたり二つの道――明るい道と暗い道がある。明るい道を行く人は二度と戻らず、暗い道を行く人は、また戻ってくる。

Според Ведите има два начина за напускане на този свят – единият в светлина, а другият в тъмнина. Който умре по светло, не се връща обратно, но който умре по тъмно, се завръща.

Purport

Коментар

の地上からの出立と復帰について同様な記述がアーチャーリヤ・パラデーヴァ・デャーブーシャンによって、『チャーンドーギャ・ウパニシャッド』(五・十・三~五)から引用されている。果報を求める労働者たちや哲学的な思索家たちは、太古よりこのかた常に行ったり戻ったりを繰り返している。実際、彼らはクリシュナに服従しないので、究極の救いを得ることができないのだ。

ПОЯСНЕНИЕ: Същото описание на напускането и връщането на душата цитира А̄ча̄ря Баладева Видя̄бхӯш̣ан̣а от Чха̄ндогя Упаниш̣ад (5.10.3 – 5). Тези, които се занимават с кармични дейности и философски умозрения, идват и си отиват от незапомнени времена. Те не постигат крайно спасение, защото не се отдават на Кр̣ш̣н̣а.