Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Текст

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
дгӯмо ра̄тріс татга̄ кр̣шн̣ах̣
шан̣-ма̄са̄ дакшін̣а̄йанам
татра ча̄ндрамасам̇ джйотір
йоґı̄ пра̄пйа нівартате

Synonyms

Послівний переклад

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

дгӯмах̣—туман; ра̄тріх̣—ніч; татга̄—також; кр̣шн̣ах̣—два тижні старого місяця; шат̣-ма̄са̄х̣—шість місяців; дакшін̣а-айанам—коли Сонце проходить південною стороною; татра—там; ча̄ндрамасам—планети Місяць; джйотіх̣—світло; йоґı̄—містик; пра̄пйа— досягши; нівартате—повертається.

Translation

Переклад

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

Містик, який покидає цей світ в туман, вночі, на протязі двох тижнів старого місяця, а також під час шести місяців, коли Сонце рухається на південь, — він досягає планети Місяць, але потім знову повертається назад.

Purport

Коментар

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

В третій книзі Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам Капіла Муні згадує, що люди, які досвідчені в кармічній діяльності та у виконанні різноманітних жертвопринесень на Землі, відправляються після смерті на Місяць. Ці великі душі живуть на Місяці близько 10 000 років (за літочисленням напівбогів) й насолоджуються життям, смакуючи напій сома-раса. Але зрештою вони повертаються на Землю. Це означає, що Місяць населяють живі істоти вищої природи, хоча ми можемо і не сприймати їх нашими недосконалими чуттями.