Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Tekst

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyms

Synoniemen

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

dhūmaḥ — rook; rātriḥ — nacht; tathā — ook; kṛṣṇaḥ — de veertien dagen van de afnemende maan; ṣaṭ-māsāḥ — de zes maanden; dakṣiṇa-ayanam — wanneer de zon door het zuiden reist; tatra — daar; cāndra-masam — de maanplaneet; jyotiḥ — het licht; yogī — de mysticus; prāpya — bereikend; nivartate — komt terug.

Translation

Vertaling

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

De mysticus die deze wereld verlaat tijdens de rook, de nacht, de veertien dagen van de afnemende maan of tijdens de zes maanden wanneer de zon door het zuiden trekt, bereikt de maanplaneet, maar komt weer terug.

Purport

Betekenisverklaring

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

In het derde canto van het Śrīmad-Bhāgavatam legt Kapila Muni uit dat degenen op aarde die bedreven zijn in resultaatgerichte activiteiten en het brengen van offers, op het moment van de dood de maan bereiken. Deze verheven zielen leven (naar menselijke maatstaven) zo’n 10.000 jaar op de maan en genieten daar van het leven door soma-rasa te drinken. Uiteindelijk keren ze terug naar de aarde. Dit betekent dat er op de maan hogere soorten levende wezens bestaan, hoewel die door de grove zintuigen niet kunnen worden waargenomen.