Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Tekst

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyms

Synonyms

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

dhūmaḥ — suits; rātriḥ — öö; tathā — samuti; kṛṣṇaḥ — need kaks nädalat, mil kuu kahaneb; ṣaṭ-māsāḥ — kuus kuud; dakṣiṇa-ayanam — kui Päike möödub Maast lõuna poolt; tatra — seal; cāndramasam — planeet Kuu; jyotiḥ — valgus; yogī — müstik; prāpya — saavutades; nivartate — tuleb tagasi.

Translation

Translation

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

Müstik, kes lahkub siit maailmast suitsus, öösel, kahaneva kuu kahe nädala jooksul või kuue kuu jooksul, mil Päike liigub lõuna pool, jõuab planeedile Kuu, kuid peab taas tagasi pöörduma.

Purport

Purport

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

„Śrīmad-Bhāgavatami" kolmandas laulus mainib Kapila Muni, et need, kes on oskuslikud karmalistes tegevustes ja Maal ohverduste sooritamises, jõuavad surmahetkel Kuule. Need kõrgelt arenenud hinged elavad Kuul umbes 10 000 aastat (inimeste ajaarvamise kohaselt) ning naudivad elu soma-rasat juues. Lõpuks pöörduvad nad tagasi Maale. See tähendab seda, et Kuul elavad kõrgemalt arenenud elusolendid, ehkki neid pole jämedakoeliste meelte läbi võimalik tajuda.