Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Tekst

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyms

Synonyms

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

dhūmaḥ — røg; rātriḥ — nat; tathā — også; kṛṣṇaḥ — den mørke månes fjorten dage; ṣaṭ-māsāḥ — de seks måneder; dakṣiṇa-ayanam — når Solen bevæger sig mod syd; tatra — der; cāndramasam — af måneplaneten; jyotiḥ — lyset; yogī — mystikeren; prāpya — efter at have opnået; nivartate — kommer tilbage.

Translation

Translation

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

Den mystiker, der forlader denne verden under røgen, om natten, i de 14 dage, hvor Månen aftager, eller de seks måneder, hvor Solen går mod syd, kommer til måneplaneten, men vender atter tilbage.

Purport

Purport

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

FORKLARING: I Śrīmad-Bhāgavatams Tredje Bog nævner Kapila Muni, at de, der er erfarne i frugtstræbende aktiviteter og offermetoder på Jorden, kommer til Månen, når de dør. Disse ophøjede sjæle lever på Månen i omkring 10.000 år ifølge halvgudernes tidsregning og nyder livet ved at drikke soma-rasa. De vender i sidste ende tilbage til Jorden. Det betyder, at der findes højere kategorier af levende væsener på Månen, selv om de måske ikke kan opfattes med de grove sanser.