Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Verš

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyms

Synonyma

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

dhūmaḥ — kouř; rātriḥ — noc; tathā — také; kṛṣṇaḥ — čtrnáct dní tmavého měsíce; ṣaṭ-māsāḥ — šest měsíců; dakṣiṇa-ayanam — kdy slunce putuje po jižní straně; tatra — tam; cāndra-masam — planetu Měsíc; jyotiḥ — světlo; yogī — mystik; prāpya — dosahující; nivartate — vrací se.

Translation

Překlad

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

Mystik, který opouští tento svět v době kouře, v noci, v období čtrnácti dnů ubývajícího měsíce a během šesti měsíců, kdy slunce putuje k jihu, dospěje na Měsíc, ale vrátí se.

Purport

Význam

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

Ve třetím zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu Kapila Muni říká, že ti, kdo jsou na Zemi zběhlí v plodonosných činnostech a obětních způsobech, se po smrti dostanou na Měsíc. Tyto povznesené duše stráví na Měsíci přibližně deset tisíc let; užívají si tam života pitím soma-rasy a nakonec se vrátí na Zemi. Měsíc tedy obývají bytosti, které jsou na vyšší úrovni — třebaže je ti, kdo mají hrubohmotné smysly, nemusí vnímat.