Skip to main content

第25節

ТЕКСТ 25

テキスト

Текст

ドオモ ラトリs タタ クルshナハ
シャン-マサ ダクシナヤナン
タトラ チャンドラマサマ jヨテエr
ヨギ プラピャ ニワルタテ
дхӯмо ра̄трис татха̄ кр̣ш̣н̣ах̣
ш̣ан̣-ма̄са̄ дакш̣ин̣а̄янам
татра ча̄ндрамасам̇ джьотир
йогӣ пра̄пя нивартате

Synonyms

Дума по дума

dhūmaḥ — 煙; rātriḥ — 夜; tathā — もまた; kṛṣṇaḥ — 月の暗い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月;dakṣiṇa-ayanam — 太陽が南を行く時; tatra —そこ; cāndra-masam — 月; jyotiḥ— 光 ; yogī — 神秘家; prāpya —至る; nivartate— 戻ってくる

дхӯмах̣ – дим; ра̄трих̣ – нощ; татха̄ – също; кр̣ш̣н̣ах̣ – двете седмици, през които Луната намалява; ш̣ат̣-ма̄са̄х̣ – шестте месеца; дакш̣ин̣а-аянам – когато Слънцето пътува на юг; татра – там; ча̄ндрамасам – лунната планета; джьотих̣ – светлината; йогӣ – мистикът; пра̄пя – като достига; нивартате – се връща.

Translation

Превод

煙っている時、夜、月が欠けていく二週間、太陽が南を行く六ヶ月――この時期に肉体を離れた神秘家は月の惑星に行くが、再び地球に戻ってくる。

Мистикът, напускащ този свят през нощта и в мъгла, през двете седмици, когато Луната намалява, или през шестте месеца, когато Слънцето пътува на юг, достига лунната планета, но след това отново се връща.

Purport

Пояснение

『シュリーマド・バーがヴァタム』の第三篇で、カピラ・ムニが、地上での果報的活動や供犠に熟達した人々が死ぬと月に行くと語っている。これらの昇進した魂たちはおよそ一万年間(デーヴァの計算で)ほど月に住んで、ソーマ・ラサを飲みながら楽しく生活する。それの後に彼らは地球に戻ってくる。このことは、私たちの粗雑な肉体的感覚にはとらえられなくても、月には地上より高等な生物たちが存在していることを意味している。

В Трета песен на Шрӣмад Бха̄гаватам Капила Муни посочва, че хората, които на Земята са опитни в плодоносните дейности и в жертвоприношенията, след смъртта си отиват на Луната. Тези издигнати души живеят на Луната около десет хиляди години (по изчисленията на полубоговете) и се наслаждават на живота, като пият сома-раса. Но накрая се връщат на Земята. Това означава, че на Луната има по-висши живи същества, макар те да не могат да бъдат възприети с грубите сетива.