Skip to main content

第24節

TEXT 24

テキスト

Tekst

アgニr jヨテエr アハハ シュkラハ
シャン-マサ ウタラヤナン
タトラ プラヤタ ガチャンテエ
ブラhマ ブラhマ-ヰド ジャナハ
agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ
ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti
brahma brahma-vido janāḥ

Synonyms

Synonyms

agniḥ — 火; jyotiḥ — 光; ahaḥ —昼; śuklaḥ — 白い二週間; ṣaṭ-māsāḥ — 六ヶ月; uttara-ayanam — 太陽が北を行く; tatra — そこ;prayātāḥ — 去るものたち; gacchanti — 行く; brahma— 絶対者のもとへ; brahma-vidaḥ — 絶対を知るもの;janāḥ — 人々

agniḥ — ild; jyotiḥ — lys; ahaḥ — dag; śuklaḥ — de fjorten lyse månedage; ṣaṭ-māsāḥ — de seks måneder; uttara-ayanam — når Solen bevæger sig mod nord; tatra — dér; prayātāḥ — de, der går bort; gacchanti — de går; brahma — til den Absolutte; brahma-vidaḥ — der forstår den Absolutte; janāḥ — personer.

Translation

Translation

火神の支配下にある時、日光が輝く時、一日のうちの吉祥な時間帯、月が満ちていく二週間、太陽が北を行く六ヶ月――至上ブラフマンを知る者がこの時期にこの世を去れば至上主のもとに到る。

De, der kender den Højeste Brahman, kommer til denne Højeste ved at forlade verden på det tidspunkt, hvor ildguden øver sin indflydelse, i lyset, på et lykkevarslende tidspunkt om dagen, i løbet af de 14 dage, hvor Månen er tiltagende, eller i de seks måneder, hvor Solen rejser mod nord.

Purport

Purport

火、水、日、または月の出る夜という場合、すべてそれらを司る主宰神がいて、そのディディたちが魂の移動を管理しているのだ、ということだ。死ぬ時、心が人を新しい生活の道に連れていく。ここに指定してある時期に肉体を離れた人は、たとえそれが偶然そうなったにせよ、また自分で用意したにせよ、非人格のブラフマジョーティーに達することができる。ヨーガの修練に進歩した神秘家は、肉体を離れる時と場所を自分で設定することが可能なのだ。その他の人々にはそれができないが、もし偶然にでもその吉祥な時に肉体を離れたならば、再び精子の輪転に戻ってくることはない。さもなければ、また戻ってくることになる。しかし、クリシュナ意識に徹した純粋な献身者の場合は、肉体を離れるのが吉祥な時であろうと、また偶然であろうと自分で設定したものであろうと、再び物質界に戻る恐れはないのだ。

FORKLARING: Når ild, lys, dag og Månens fjortendagsperiode bliver nævnt, kan man forstå, at der over dem alle findes forskellige herskende guddomme, der arrangerer sjælens videre færd. På dødstidspunktet bærer sindet én videre til et nyt liv. Hvis man forlader kroppen på det ovenfor angivne tidspunkt, hvad enten det er ved et tilfælde eller arrangeret, kan man komme til den upersonlige brahmajyoti. Mystikere, der er avancerede i yoga, kan selv arrangere tid og sted for deres bortgang fra kroppen. Andre har ingen kontrol over det. Hvis de tilfældigvis går bort på et lykkevarslende tidspunkt, vil de ikke vende tilbage til kredsløbet af fødsel og død, men ellers vil der være al mulig sandsynlighed for, at de kommer tilbage. For den rene hengivne i Kṛṣṇa-bevidsthed er der imidlertid ingen fare for at komme tilbage, uanset om han forlader kroppen på et godt eller dårligt tidspunkt, eller om han gør det tilfældigt eller planlagt.