Skip to main content

第15節

ТЕКСТ 15

テキスト

Текст

マームペテャプナルジャンマ
ドゥカーラヤマシャースヴァタム
マープヌヴァンティマハートマーナハ
サムシッディムパラマームガタハ
ма̄м упетя пунар джанма
дух̣кха̄лаям аша̄шватам
на̄пнуванти маха̄тма̄нах̣
самсиддхим парама̄м гата̄х̣

Synonyms

Дума по дума

mām — 私を; upetya —達して; punaḥ —再び; janma —誕生; duḥkha-ālayam —悲惨な場所; aśāśvatam — はかない; na —決して~でない; āpnuvanti —達する; mahā-ātmānaḥ—偉大な魂たち; saḿsiddhim —完成; paramām —究極の; gatāḥ —達した

ма̄м – мен; упетя – достигат; пунах̣ – отново; джанма – раждане; дух̣кха-а̄лаям – място на страдания; аша̄шватам – временно; на – никога; а̄пнуванти – достигат; маха̄-а̄тма̄нах̣ – великите души; самсиддхим – съвършенство; парама̄м – върховно; гата̄х̣ – след като постигнат.

Translation

Превод

私のもとにきた偉大な魂たち、献身者たちは、決して再び苦悩に満ちたこのはかない世界には戻らない。彼らは最高の完成に達したのだから。

След като ме достигнат, великите души, преданите йогӣ, никога повече не се връщат в този временен, пълен със страдания свят, защото са постигнали висшето съвършенство.

Purport

Коментар

この儚い物質界は、誕生と老いと病と死にまつわる悲惨に満ちています。だから最高の完成に達して、至上の惑星クリシュナローカ、ゴーローカ・ヴリンダーヴァンに到達した人は、二度とこの世に戻ってこようとは思いません。ヴェーダには、その至上の惑星のことがアヴャクタとかアクシャラ、またはパラマー・ガティとして記述してあります。つまり、この惑星は私たちの肉眼では見えず、説明することも出来ませんが、マハートマー(偉大な魂)たちにとっての最高の目的地なのである。マハートマーたちは真理を悟った献身者たちから超越的なメッセージを受けて、次第にクリシュナ意識の献身奉仕に励むようになりついには超越的な奉仕に没頭するあまり、どんな物質的な惑星に昇進することも望まなくなるばかりか、どんな精神的な惑星に往くことさえ望まなくなります。彼はただ、クリシュナと、クリシュナとの交流だけを願うのです。他には何も欲しくないのです。これこそ人生の最高の完成です。この節は特に至上主クリシュナのヴァイシュナヴァ献身者について書いてあります。こうしたクリシュナ意識の献身者たちは、人生の最高完成に達します。言葉をかえれば、彼らこそ至上の魂たちなのです。

Временният материален свят е пълен със страданията на раждането, старостта, болестите и смъртта; напълно естествено е този, който стане съвършен и достигне върховната планета Кр̣ш̣н̣алока, Голока Вр̣нда̄вана, да не желае да се върне обратно. Най-висшата планета е описана във ведическата литература като авякта, акш̣ара и парама̄ гати. Тоест тя е невъобразима, отвъд материалното ни възприятие, но е висшата цел, мястото, към което се отправят маха̄тмите (великите души). Маха̄тмите, слушайки трансценденталните послания на себеосъзнатите предани, постепенно усъвършенстват преданото си служене в Кр̣ш̣н̣а съзнание и така се вглъбяват в него, че повече не се стремят към някоя от висшите материални планети, нито дори към духовните планети. Те желаят единствено Кр̣ш̣н̣а и общуване с Кр̣ш̣н̣а. Това е висшето съвършенство на живота. В стиха специално се говори за персоналистите – преданите на Върховния Бог. Тези предани в Кр̣ш̣н̣а съзнание достигат висшето съвършенство на живота; с други думи, те са възвишени души.