Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Tekstas

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Synonyms

anubandham — 未来の束縛の; kṣayam — 破壊;hiḿsām — そして、他の者への苦悩; anapekṣya — 結果を考慮しない; ca — もまた; pauruṣam — 自己満足した; mohāt — 幻想によって; ārabhyate — 始められた;karma — 活動; yat — その; tat — その; tāmasam — 無知の様式の; ucyate — ~と言われている

anubandham — ateities vergystės; kṣayam — sunaikinimo; hiṁsām — ir kitiems sukeltų kančių; anapekṣya — neatsižvelgiant į pasekmes; ca — taip pat; pauruṣam — savavališkai; mohāt — iš iliuzijos; ārabhyate — pradėta; karma — veikla; yat — kuri; tat — ta; tāmasam — neišmanymo guṇos; ucyate — sakoma, yra.

Translation

Translation

幻想の中で経典の教えを無視して行われ、未来の束縛を気にせず、他のものに与える暴力や苦しみも考慮しない活動は無知の様式のものと言われる。

Veikla, atliekama iš iliuzijos ir nepaisant šventraščių nurodymų, negalvojant apie tai, kad ateityje ji žada nelaisvę, prievartą, ir kitiems suteiktas kančias, pasakyta, yra neišmanymo guṇos.

Purport

Purport

人は活動するとき、国家やヤマドゥータと呼ばれる主の代理人を考慮すべきである。無責任な活動は経典に教えられている規定原則を破壊するので、破滅的である。そのような活動は多くの場合暴力的で他のものを苦しませる。そのような無責任な活動は個人的な狭い経験に基づいて行われる。これが幻想とよばれるものである。そのような幻想的な活動は全て無知の様式の産物である。

KOMENTARAS: Už savo veiksmus teks atsakyti prieš valstybę arba Aukščiausiojo Viešpaties įgaliotinius, kuriuos vadina Yamadūtais. Neatsakinga veikla – destruktyvi, kadangi laužo šventraščių nurodytus reguliuojamuosius principus. Dažnai ši veikla pagrįsta smurtu, ir nuo jos kenčia kitos gyvosios esybės. Tokios neatsakingos veiklos pagrindas – asmeninė patirtis. Tai yra iliuzija, o tokia iliuzinė veikla – neišmanymo guṇos padarinys.