Skip to main content

第25節

TEXT 25

テキスト

Verš

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām
anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma
yat tat tāmasam ucyate

Synonyms

Synonyma

anubandham — 未来の束縛の; kṣayam — 破壊;hiḿsām — そして、他の者への苦悩; anapekṣya — 結果を考慮しない; ca — もまた; pauruṣam — 自己満足した; mohāt — 幻想によって; ārabhyate — 始められた;karma — 活動; yat — その; tat — その; tāmasam — 無知の様式の; ucyate — ~と言われている

anubandham — budoucí spoutanosti; kṣayam — zkázy; hiṁsām — utrpení způsobeného druhým; anapekṣya — bez zřetele k důsledkům; ca — také; pauruṣam — svévolná; mohāt — vlivem iluze; ārabhyate — započatá; karma — práce; yat — která; tat — ta; tāmasam — charakteru nevědomosti; ucyate — je řečeno, že je.

Translation

Překlad

幻想の中で経典の教えを無視して行われ、未来の束縛を気にせず、他のものに与える暴力や苦しみも考慮しない活動は無知の様式のものと言われる。

Činnost prováděná pod vlivem iluze, bez ohledu na pokyny písem a na budoucí spoutanost nebo na násilí či ublížení druhým, má charakter nevědomosti.

Purport

Význam

人は活動するとき、国家やヤマドゥータと呼ばれる主の代理人を考慮すべきである。無責任な活動は経典に教えられている規定原則を破壊するので、破滅的である。そのような活動は多くの場合暴力的で他のものを苦しませる。そのような無責任な活動は個人的な狭い経験に基づいて行われる。これが幻想とよばれるものである。そのような幻想的な活動は全て無知の様式の産物である。

Každý se musí zpovídat za své jednání státu či zmocněncům Nejvyššího Pána zvaným Yamadūtové. Nezodpovědná práce přináší zkázu, protože maří usměrňující zásady písem. Často se zakládá na násilí a sužuje jiné živé bytosti; je konána z hlediska vlastních zkušeností. Tomu se říká iluze. Veškerá taková práce, jejíž podstatou je iluze, pochází z kvality nevědomosti.