Skip to main content

第24節

ТЕКСТ 24

テキスト

Текст

yat tu kāmepsunā karma
sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ
tad rājasam udāhṛtam
ят ту ка̄мепсуна̄ карма
са̄ханка̄рен̣а ва̄ пунах̣
крияте бахула̄я̄сам
тад ра̄джасам уда̄хр̣там

Synonyms

Дума по дума

yat — ~であるもの; tu — しかし; kāma-īpsunā — 果報を求めるものによって; karma — 活動; sa-ahańkāreṇa — 偽我意識で; vā — すなわち; punaḥ — 再びkriyate —なされる;bahula-āyāsam — 大変苦労して; tat — それ; rājasam — 激情の様式に; udāhṛtam — ~と言われている

ят – това, което; ту – но; ка̄ма-ӣпсуна̄ – от човек с желания за кармични резултати; карма – работа; са-аханка̄рен̣а – с его; ва̄ – или; пунах̣ – отново; крияте – се извършва; бахула-а̄я̄сам – с голям труд; тат – това; ра̄джасам – в гун̣ата на страстта; уда̄хр̣там – се казва.

Translation

Превод

自分の望みを満たそうと、偽我意識により大きな努力をもってなされた活動は激情の様式のものと言われる。

Но действието, извършвано с голямо усилие за удовлетворение на собствените желания и продиктувано от фалшиво его, се счита за действие в гун̣ата на страстта.