Skip to main content

第22節

VERŠ 22

テキスト

Verš

yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam
yat tu kṛtsna-vad ekasmin
kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca
tat tāmasam udāhṛtam

Synonyms

Synonyma

yat — ~であるもの; tu —しかし; kṛtsna-vat — 全てのすべてであると;ekasmin — 一つの; kārye — 活動; saktam — 執着した;ahaitukam — 根拠なく; atattva-artha-vat — 真の知識を持たない; alpam — 大変貧弱な; ca — そして; tat —それ; tāmasam — 無知の様式で; udāhṛtam — ~と言われる

yat — ktoré; tu — ale; kṛtsna-vat — ako všetko; ekasmin — v jednom; kārye — činnosť; saktam — lipnúť; ahaitukam — bez príčiny; atattva-artha-vat — bez poznania skutočnosti; alpam — úplne ničotné; ca — a; tat — to; tāmasam — v kvalite temnoty; udāhṛtam — hovorí sa.

Translation

Překlad

ただひとつの活動がすべてであると考え、それに執着し、真実の知識を持たない貧弱な知識は無知の様式のものと言われる。

A poznanie, ktoré človeka púta k jedinému druhu činnosti, akoby bolo všetkým, ktoré je ničotné a bez poznania pravdy, také poznanie náleží do kvality temnoty.

Purport

Význam

束縛された生命状況の生命体は無知の様式の中に生まれるので、一般の人の知識は常に無知、すなわち闇の様式のものである。権威者や経典を通じて知識を培わない者は、体に関する知識だけしか持ち得ず、経典の指示に従った活動をすることに関心がない。彼にとって神とは金銭のことであり、知識とは身体的な欲求を満足させることである。そのような知識は絶対真理とは関連がなく、普通の動物が持つ食、寝、戦、交接にのみ関する知識である。そのような知識はここでは闇の様式の産物であるとされている。つまり、体を超越した魂の知識は徳の様式の知識と呼ばれ、俗的倫理や心的思索による理論や教養は激情の様式、体を快適に保つだけの知識は無知の様式のものと言われている。

„Poznanie“ bežného človeka je vždy v kvalite temnoty alebo nevedomosti, pretože každá živá bytosť sa v tejto kvalite nevedomosti rodí. Ten, kto nerozvíja poznanie od autorít alebo zjavených písiem, zostane v poznaní obmedzený na svoje telo. Pre takých ľudí sú peniaze Bohom a poznanie znamená uspokojenie telesných potrieb. Ich poznanie nemá vonkoncom nič spoločné s Absolútnou Pravdou a je viac-menej na úrovni obyčajných zvierat: vedieť „ako sa najesť, vyspať, brániť sa a mať sex“. Tento verš ho radí do kvality temnoty. Inými slovami, poznanie o duši existujúcej mimo tela je v kvalite dobra, poznanie podnecujúce rôzne teórie a doktríny založené na svetskej logike a mentálnej špekulácii je výplodom kvality vášne, a napokon poznanie, ktoré sa zaoberá iba telesným pohodlím, náleží do kvality nevedomosti.