Skip to main content

第21節

TEXT 21

テキスト

Текст

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
пр̣тгактвена ту йадж джн̃а̄нам̇
на̄на̄-бга̄ва̄н пр̣тгаґ-відга̄н
ветті сарвешу бгӯтешу
тадж джн̃а̄нам̇ віддгі ра̄джасам

Synonyms

Послівний переклад

pṛthaktvena — 分かれたため; tu — しかし; yat —その;jñānam —知識; nānā-bhāvān — 様々な状態; pṛthak-vidhān — 異なった; vetti — 知る; sarveṣu— 全ての中に; bhūteṣu — 生命体; tat — その; jñānam — 知識; viddhi — 知られるべきである; rājasam — 激情に関した

пр̣тгактвена—через розподіл; ту—але; йат—котре; джн̃а̄нам— знання; на̄на̄-бга̄ва̄н—різноманітні ситуації; пр̣тгак-відга̄н—різні; ветті—знає; сарвешу—у всіх; бгӯтешу—живих істотах; тат— те; джн̃а̄нам—знання; віддгі—знай; ра̄джасам—з погляду пристрасті.

Translation

Переклад

様々な体の中に様々な生命体があると見る知識は、激情の様式のものと知りなさい。

Знання, згідно з яким у кожному окремому тілі вбачають окремий тип живої істоти, — це знання в ґун̣і пристрасті.

Purport

Коментар

物質的体が生命体であり、体が滅ぶとともに意識も滅びるという概念は、激情の様式の知識である。そのような知識によれば、様々な意識の発達程度に従って様々な体が存在し、魂が意識を現すのではなく、体自体が魂であって、体を越えて魂が存在するのではないとされている。その知識は、意識を一時的存在ととらえている。個別の魂が存在するのではなく、知識に満ちた遍在的魂が存在し、この体は無知の一時的顕現であると主張する者もいる。またこの体を越えた領域には、個別魂も至上魂も特に存在しないと考える者もいる。このような概念は全ての激情の様式の産物である。

Уявлення про те, що жива істота — це матеріальне тіло і що із зруйнуванням тіла знищується також і свідомість, є знанням в ґун̣і пристрасті. Згідно з таким знанням, відмінність одного тіла від іншого зумовлює розвиток в них різних форм свідомості, — іншими словами, поза тілом не існує окремої душі, яка б проявляла свідомість. Тіло само є душею, й не існує окремої душі, що стоїть за тілом. Згідно з таким знанням, свідомість — це тимчасове явище. Деякі вважають іще, що не існує індивідуальних душ — лише всюдисуща, сповнена знання душа, тіло ж — це лише прояв минущого невігластва. Або — буцім поза тілом не існує ніякої окремої індивідуальної душі, ні душі верховної. Всі подібні уявлення вважають за породження ґун̣и пристрасті.