Skip to main content

第21節

TEXT 21

テキスト

Tekst

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyms

Synonyms

pṛthaktvena — 分かれたため; tu — しかし; yat —その;jñānam —知識; nānā-bhāvān — 様々な状態; pṛthak-vidhān — 異なった; vetti — 知る; sarveṣu— 全ての中に; bhūteṣu — 生命体; tat — その; jñānam — 知識; viddhi — 知られるべきである; rājasam — 激情に関した

pṛthaktvena — på grund af opdeling; tu — men; yat — som; jñānam — viden; nānā-bhāvān — mangfoldige situationer; pṛthak-vidhān — forskellige; vetti — forstår; sarveṣu — i alle; bhūteṣu — levende væsener; tat — den; jñānam — viden; viddhi — forstå blot; rājasam — som udtryk for lidenskab.

Translation

Translation

様々な体の中に様々な生命体があると見る知識は、激情の様式のものと知りなさい。

Den viden, gennem hvilken man ser, at der i alle de forskellige kroppe befinder sig forskellige slags levende væsener, bør du forstå som viden i lidenskabens kvalitet.

Purport

Purport

物質的体が生命体であり、体が滅ぶとともに意識も滅びるという概念は、激情の様式の知識である。そのような知識によれば、様々な意識の発達程度に従って様々な体が存在し、魂が意識を現すのではなく、体自体が魂であって、体を越えて魂が存在するのではないとされている。その知識は、意識を一時的存在ととらえている。個別の魂が存在するのではなく、知識に満ちた遍在的魂が存在し、この体は無知の一時的顕現であると主張する者もいる。またこの体を越えた領域には、個別魂も至上魂も特に存在しないと考える者もいる。このような概念は全ての激情の様式の産物である。

FORKLARING: Ideen om, at den materielle krop er det levende væsen, og at bevidstheden ophører, når kroppen går til grunde, kaldes viden i lidenskabens kvalitet. Ifølge den viden er kroppe forskellige fra hinanden, fordi de har udviklet forskellige former for bevidsthed, men bortset fra det er der ingen særskilt sjæl, der manifesterer bevidsthed. Kroppen selv er sjælen, og der findes ingen sjæl separat fra kroppen. Ifølge den opfattelse er bevidstheden midlertidig, eller også er der ingen individuelle sjæle, men der er en altgennemtrængende sjæl, der er fuld af viden, mens kroppen er en manifestation af midlertidig uvidenhed. Eller ud over denne krop er der ingen adskilt sjæl eller højeste sjæl. Alle sådanne opfattelser anses for at være produkter af lidenskabens kvalitet.