Skip to main content

第21節

TEXT 21

テキスト

Verš

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam

Synonyms

Synonyma

pṛthaktvena — 分かれたため; tu — しかし; yat —その;jñānam —知識; nānā-bhāvān — 様々な状態; pṛthak-vidhān — 異なった; vetti — 知る; sarveṣu— 全ての中に; bhūteṣu — 生命体; tat — その; jñānam — 知識; viddhi — 知られるべきである; rājasam — 激情に関した

pṛthaktvena — vzhledem k rozdělení; tu — ale; yat — které; jñānam — poznání; nānā-bhāvān — rozmanité stavy bytí; pṛthak-vidhān — odlišné; vetti — zná; sarveṣu — ve všech; bhūteṣu — živých bytostech; tat — to; jñānam — poznání; viddhi — věz, že patří; rājasam — ke kvalitě vášně.

Translation

Překlad

様々な体の中に様々な生命体があると見る知識は、激情の様式のものと知りなさい。

O poznání, že v každém odlišném těle je jiný druh živé bytosti, bys měl vědět, že patří ke kvalitě vášně.

Purport

Význam

物質的体が生命体であり、体が滅ぶとともに意識も滅びるという概念は、激情の様式の知識である。そのような知識によれば、様々な意識の発達程度に従って様々な体が存在し、魂が意識を現すのではなく、体自体が魂であって、体を越えて魂が存在するのではないとされている。その知識は、意識を一時的存在ととらえている。個別の魂が存在するのではなく、知識に満ちた遍在的魂が存在し、この体は無知の一時的顕現であると主張する者もいる。またこの体を越えた領域には、個別魂も至上魂も特に存在しないと考える者もいる。このような概念は全ての激情の様式の産物である。

Pojetí, že hmotné tělo je živá bytost a že se zánikem těla zaniká i vědomí, patří ke kvalitě vášně. Podle tohoto poznání se od sebe těla navzájem liší proto, že mají vyvinuté různé druhy vědomí; neexistuje však prý žádná samostatná duše, která vědomí projevuje. Samotné tělo je údajně duše a neexistuje jiná duše, která by ho převyšovala. Podle tohoto poznání je vědomí dočasné. Vyskytuje se i názor, že neexistují individuální duše, ale jen jedna všeprostupující duše, která oplývá poznáním, a že tělo je projevem dočasné nevědomosti. Také se říká, že mimo tělo neexistují žádná individuální ani nejvyšší duše, které by mu byly nadřazeny. Všechna tato pojetí pocházejí z kvality vášně.