Skip to main content

第21節

ТЕКСТ 21

テキスト

Текст

pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ
nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu
taj jñānaṁ viddhi rājasam
пр̣тхактвена ту ядж гя̄нам̇
на̄на̄-бха̄ва̄н пр̣тхаг-видха̄н
ветти сарвеш̣у бхӯтеш̣у
тадж гя̄нам̇ виддхи ра̄джасам

Synonyms

Дума по дума

pṛthaktvena — 分かれたため; tu — しかし; yat —その;jñānam —知識; nānā-bhāvān — 様々な状態; pṛthak-vidhān — 異なった; vetti — 知る; sarveṣu— 全ての中に; bhūteṣu — 生命体; tat — その; jñānam — 知識; viddhi — 知られるべきである; rājasam — 激情に関した

пр̣тхактвена – поради разделяне; ту – но; ят – което; гя̄нам – знание; на̄на̄-бха̄ва̄н – разнообразни положения; пр̣тхак-видха̄н – различни; ветти – знае; сарвеш̣у – във всички; бхӯтеш̣у – живи същества; тат – това; гя̄нам – знание; виддхи – трябва да се знае; ра̄джасам – от гледна точка на страстта.

Translation

Превод

様々な体の中に様々な生命体があると見る知識は、激情の様式のものと知りなさい。

Знанието, чрез което се вижда различен вид живо същество във всяко отделно тяло, е в гун̣ата на страстта.

Purport

Пояснение

物質的体が生命体であり、体が滅ぶとともに意識も滅びるという概念は、激情の様式の知識である。そのような知識によれば、様々な意識の発達程度に従って様々な体が存在し、魂が意識を現すのではなく、体自体が魂であって、体を越えて魂が存在するのではないとされている。その知識は、意識を一時的存在ととらえている。個別の魂が存在するのではなく、知識に満ちた遍在的魂が存在し、この体は無知の一時的顕現であると主張する者もいる。またこの体を越えた領域には、個別魂も至上魂も特に存在しないと考える者もいる。このような概念は全ての激情の様式の産物である。

Схващането, че материалното тяло е живото същество и с разрушаване на тялото се разрушава и съзнанието, се нарича знание в гун̣ата на страстта. Според него телата се различават едно от друго, защото са развили различно съзнание; с други думи, не съществува отделна душа, проявяваща съзнание. Самото тяло е душата и отвъд тялото няма отделна душа. Според това разбиране съзнанието е временно. Или пък – не съществуват индивидуални души, а една всепроникваща, всезнаеща душа, докато тялото е проявление на временно невежество. Или още – извън това тяло няма никаква особена индивидуална или върховна душа. Всички тези схващания произхождат от гун̣ата на страстта.