Skip to main content

第5節

TEXT 5

テキスト

Текст

ダイヰ サンパダ ヰモクシャヤ
ニバンダヤスリ マタ
マ シュチャハ サンパダマ ダイヰン
アビジャト 'sイ パンダワ
даівı̄ сампад вімокша̄йа
нібандга̄йасурı̄ мата̄
ма̄ ш́учах̣ сампадам̇ даівı̄м
абгіджа̄то ’сі па̄н̣д̣ава

Synonyms

Послівний переклад

daivī — 超越的な; sampat — 長所; vimokṣāya — 解放を意味した; nibandhāya — 束縛に; āsurī — 悪魔的な質; matā — ~であると考えられる; mā — ~するな;śucaḥ — 心配する; sampadam —長所; daivīm —超越的な; abhijātaḥ — ~から生まれた; asi — あなたは~である; pāṇḍava— パーンドゥの息子よ.

даівı̄—трансцендентна; сампат—натура; вімокша̄йа—призначена на звільнення; нібандга̄йа—до рабства; а̄сурı̄—демонічна; мата̄— вважають; ма̄—не; ш́учах̣—турбуйся; сампадам—натурою; даівı̄м—трансцендентною; абгіджа̄тах̣—народжений з; асі—ти є; па̄н̣д̣ава—син Пан̣д̣у.

Translation

Переклад

神聖な性質は人を解放に導き、悪魔的な性質は人を束縛へと導く。パンドゥの子よ、心配する必要はない。君は神聖な質を持って生まれて来たのだ。

Трансцендентні якості ведуть до звільнення, тоді як демонічні — поневолюють людину. Але не хвилюйся, о сине Па̄н̣д̣у, ти народжений з божественними якостями.

Purport

Коментар

悪魔的な性質を持って生まれてきたのではないという言葉によって主クリシュナはアルジュナを励まされた。アルジュナが戦うべきか戦うべきでないかを考えることからも、彼が悪魔的な性質を持つために参戦しているのではないことが理解できる。殺すべきか殺すべきでないかを考えるということは彼が怒り、偽の名誉心、残酷さに影響され支配されて行動しているのではないことを示している。それゆえアルジュナは悪魔的性質の人物ではない。クシャトリヤ、すなわち武人にとって敵に矢を放つことが超越的行為であり、逆にその義務を遂行しないことは悪魔的とされている。したがってアルジュナは悲嘆する必要は全くない。それぞれの階級に定められた行為を実行することは超越的な行為である。

Господь Кр̣шн̣а підбадьорив Арджуну, повідомивши, що той від народження позбавлений демонічних якостей. Його причетність до битви не носила демонічного характеру, адже він намагався зважити всі «за» й «проти». Арджуна розмірковував, чи варто йому вбивати таких шанованих людей, як Бгı̄шма та Дрон̣а, тобто він не діяв під впливом гніву, почуття оманного престижу чи брутальності. Отже, він не мав демонічних якостей. Для кшатрійі, воїна, стрільбу по ворогові з луку вважають трансцендентним обов’язком, тоді як невиконання такого обов’язку властиве демонам. Таким чином в Арджуни не було жодних підстав журитись. Кожен, хто дотримується відповідних засад, що впорядковують його життя, посідає трансцендентне становище.