Skip to main content

第5節

TEXT 5

テキスト

Tekst

ダイヰ サンパダ ヰモクシャヤ
ニバンダヤスリ マタ
マ シュチャハ サンパダマ ダイヰン
アビジャト 'sイ パンダワ
daivī sampad vimokṣāya
nibandhāyāsurī matā
mā śucaḥ sampadaṁ daivīm
abhijāto ’si pāṇḍava

Synonyms

Synonyms

daivī — 超越的な; sampat — 長所; vimokṣāya — 解放を意味した; nibandhāya — 束縛に; āsurī — 悪魔的な質; matā — ~であると考えられる; mā — ~するな;śucaḥ — 心配する; sampadam —長所; daivīm —超越的な; abhijātaḥ — ~から生まれた; asi — あなたは~である; pāṇḍava— パーンドゥの息子よ.

daivī — transcendentale; sampat — aktiver; vimokṣāya — bestemt til befrielse; nibandhāya — til trældom; āsurī — dæmoniske egenskaber; matā — betragtes som; — vær ikke; śucaḥ — bekymret; sampadam — aktiver; daivīm — transcendentale; abhijātaḥ — født af; asi — du er; pāṇḍava — O Pāṇḍus søn.

Translation

Translation

神聖な性質は人を解放に導き、悪魔的な性質は人を束縛へと導く。パンドゥの子よ、心配する必要はない。君は神聖な質を持って生まれて来たのだ。

De transcendentale egenskaber bidrager til befrielse, mens de dæmoniske egenskaber fører til trældom. Vær ikke bekymret, for du er født med de guddommelige egenskaber, O Pāṇḍus søn.

Purport

Purport

悪魔的な性質を持って生まれてきたのではないという言葉によって主クリシュナはアルジュナを励まされた。アルジュナが戦うべきか戦うべきでないかを考えることからも、彼が悪魔的な性質を持つために参戦しているのではないことが理解できる。殺すべきか殺すべきでないかを考えるということは彼が怒り、偽の名誉心、残酷さに影響され支配されて行動しているのではないことを示している。それゆえアルジュナは悪魔的性質の人物ではない。クシャトリヤ、すなわち武人にとって敵に矢を放つことが超越的行為であり、逆にその義務を遂行しないことは悪魔的とされている。したがってアルジュナは悲嘆する必要は全くない。それぞれの階級に定められた行為を実行することは超越的な行為である。

FORKLARING: Herren Kṛṣṇa opmuntrede Arjuna ved at fortælle ham, at han ikke var født med dæmoniske egenskaber. Hans deltagelse i slaget var ikke dæmonisk, for han gennemtænkte nøje, hvad der talte for og imod. Han overvejede, om respektable ældre som Bhīṣma og Droṇa skulle slås ihjel eller ej, så han handlede ikke under indflydelse af vrede, falsk prestige eller brutalitet. Han var derfor ikke af dæmonernes natur. For en kṣatriya eller kriger regnes det for transcendentalt at affyre pile mod fjenden, og at afstå fra en sådan pligt er dæmonisk. Arjuna havde derfor ingen grund til at beklage sig. Alle, der følger de regulerende principper for de forskellige ordener, er transcendentalt situeret.