Skip to main content

第4節

TEXT 4

テキスト

Tekst

ダンボ ダrポ 'ビマナsh チャ
カロダハ パルシュヤン エワ チャ
アジャナナマ チャビジャタシャヤ
パルタ サンパダン アスリン
dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

Synonyms

Synoniemen

dambhaḥ — プライド; darpaḥ — 傲慢さ; abhimānaḥ — 自負心; ca —そして; krodhaḥ — 怒り; pāruṣyam — 荒々しさ; eva — 確かに; ca —そして; ajñānam —無知;ca — そして; abhijātasya — ~から生まれた人の; pārtha — プリターの息子よ; sampadam — 質; āsurīm — 悪魔的な性質の

dambhaḥ — trots; darpaḥ — arrogantie; abhimānaḥ — eigenwaan; ca — en; krodhaḥ — woede; pāruṣyam — ruwheid; eva — zeker; ca — en; ajñānam — onwetendheid; ca — en; abhijātasya — van iemand die geboren is met; pārtha — o zoon van Pṛthā; sampadam — de eigenschappen; āsurīm — van de demonische aard.

Translation

Vertaling

矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。

Trots, arrogantie, eigenwaan, woede, ruwheid en onwetendheid — dit zijn de eigenschappen van degenen met een demonische aard, o zoon van Pṛthā.

Purport

Betekenisverklaring

この節では地獄への近道が記述されている。悪魔的な人々は実際には宗教の原則に従わないにも拘らず、宗教や精峠神科学にどれほど精通しているかを誇示したがるものである。彼らは常に自分の教育程度や財産を自慢して、他人に対して尊大である。そして人から崇拝され、尊敬されることを望む。些細なことで激怒して苛酷な言葉使いをし、温和な態度をとることがない。何をすべきか、何をすべきでないかを彼らは知らない。全てのことに恣意的で何事も自分の思うように行い、いかなる権威をも承認しない。彼らは胎内にいるときからこれらの悪魔的性質を備えていて、誕生し成長するに応じてこれらの不吉な性質が現れてくるのである。

In dit vers wordt de koninklijke weg naar de hel beschreven. Zij die demonisch zijn willen een show maken van religie en vooruitgang in de spirituele wetenschap, ook al volgen ze de principes niet. Ze zijn altijd arrogant of trots op hun bepaald soort onderwijs of op hun grote rijkdom. Ze verlangen ernaar door anderen vereerd te worden en eisen respect, hoewel ze geen respect afdwingen. Ze worden ontzettend kwaad over kleinigheden en hun taal is ruw en niet kalm of vriendelijk. Ze weten niet wat wel en wat juist niet gedaan moet worden. Ze doen alles volgens hun eigen inzicht, volgens hun eigen verlangen, en aanvaarden geen enkel gezag. Deze demonische eigenschappen nemen ze aan vanaf het moment dat hun lichaam zich in de baarmoeder bevindt; terwijl ze opgroeien, manifesteren ze al deze ongunstige eigenschappen.