Skip to main content

第4節

TEXT 4

テキスト

Tekstas

ダンボ ダrポ 'ビマナsh チャ
カロダハ パルシュヤン エワ チャ
アジャナナマ チャビジャタシャヤ
パルタ サンパダン アスリン
dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

Synonyms

Synonyms

dambhaḥ — プライド; darpaḥ — 傲慢さ; abhimānaḥ — 自負心; ca —そして; krodhaḥ — 怒り; pāruṣyam — 荒々しさ; eva — 確かに; ca —そして; ajñānam —無知;ca — そして; abhijātasya — ~から生まれた人の; pārtha — プリターの息子よ; sampadam — 質; āsurīm — 悪魔的な性質の

dambhaḥ — išdidumas; darpaḥ — pasipūtimas; abhimānaḥ — tuštybė; ca — ir; krodhaḥ — pyktis; pāruṣyam — šiurkštumas; eva — tikrai; ca — ir; ajñānam — neišmanymas; ca — ir; abhijātasya — gimusio; pārtha — o Pṛthos sūnau; sampadam — savybės; āsurīm — demoniškos prigimties.

Translation

Translation

矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。

Išdidumas, pasipūtimas, tuštybė, pyktis, šiurkštumas ir neišmanymas – tai savybės, kurios būdingos demoniškos prigimties žmonėms, o Pṛthos sūnau.

Purport

Purport

この節では地獄への近道が記述されている。悪魔的な人々は実際には宗教の原則に従わないにも拘らず、宗教や精峠神科学にどれほど精通しているかを誇示したがるものである。彼らは常に自分の教育程度や財産を自慢して、他人に対して尊大である。そして人から崇拝され、尊敬されることを望む。些細なことで激怒して苛酷な言葉使いをし、温和な態度をとることがない。何をすべきか、何をすべきでないかを彼らは知らない。全てのことに恣意的で何事も自分の思うように行い、いかなる権威をも承認しない。彼らは胎内にいるときからこれらの悪魔的性質を備えていて、誕生し成長するに応じてこれらの不吉な性質が現れてくるのである。

KOMENTARAS: Posmas aprašo tiesų kelią į pragarą. Demonai nori pasirodyti religingi ir pažengę dvasinio mokslo srityje, tačiau jokių principų nesilaiko. Jie visada pasipūtę ir puikuojasi savo išsimokslinimu bei turtais. Jie trokšta būti garbinami aplinkinių ir reikalauja sau pagarbos, kurios visai neverti. Jie niršta dėl menkniekių ir kalba šiurkščiai, nemandagiai. Demonai nežino kas dera daryti ir kas nedera. Jie paiso tik savo norų ir pataikauja savo užgaidoms, nepripažindami jokių autoritetų. Demoniškas savybes jie įgyja vos pradėjus vystytis jų kūnui, dar motinos įsčiose, ir jiems augant, visos šios nepalankios savybės išryškėja.