Skip to main content

第4節

TEXT 4

テキスト

Verš

ダンボ ダrポ 'ビマナsh チャ
カロダハ パルシュヤン エワ チャ
アジャナナマ チャビジャタシャヤ
パルタ サンパダン アスリン
dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm

Synonyms

Synonyma

dambhaḥ — プライド; darpaḥ — 傲慢さ; abhimānaḥ — 自負心; ca —そして; krodhaḥ — 怒り; pāruṣyam — 荒々しさ; eva — 確かに; ca —そして; ajñānam —無知;ca — そして; abhijātasya — ~から生まれた人の; pārtha — プリターの息子よ; sampadam — 質; āsurīm — 悪魔的な性質の

dambhaḥ — pýcha; darpaḥ — povýšenost; abhimānaḥ — ješitnost; ca — a; krodhaḥ — hněv; pāruṣyam — hrubost; eva — zajisté; ca — také; ajñānam — nevědomost; ca — a; abhijātasya — toho, kdo zrozením odpovídá; pārtha — ó synu Pṛthy; sampadam — rysy; āsurīm — démonské povahy.

Translation

Překlad

矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。

Ó synu Pṛthy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.

Purport

Význam

この節では地獄への近道が記述されている。悪魔的な人々は実際には宗教の原則に従わないにも拘らず、宗教や精峠神科学にどれほど精通しているかを誇示したがるものである。彼らは常に自分の教育程度や財産を自慢して、他人に対して尊大である。そして人から崇拝され、尊敬されることを望む。些細なことで激怒して苛酷な言葉使いをし、温和な態度をとることがない。何をすべきか、何をすべきでないかを彼らは知らない。全てのことに恣意的で何事も自分の思うように行い、いかなる権威をも承認しない。彼らは胎内にいるときからこれらの悪魔的性質を備えていて、誕生し成長するに応じてこれらの不吉な性質が現れてくるのである。

V tomto verši je popsána královská cesta do pekla. Přestože se démoni neřídí žádnými zásadami, rádi předvádějí, jak jsou zbožní a pokročilí v duchovní vědě. Jsou vždy arogantní a pyšní na své vzdělání či bohatství. Přejí si, aby je druzí uctívali, a vyžadují váženost, i když ji svým jednáním nevzbuzují. Rozčilují se kvůli hloupostem a nemluví vlídně, ale hrubě. Nevědí, co se má a co nemá dělat. Všechno dělají podle okamžité nálady, jak se jim zachce, a neuznávají žádnou autoritu. Tyto nepříznivé, démonské rysy mají hned od počátku existence svých těl v lůnech svých matek, a jak rostou, všechny je projevují.