Skip to main content

第4節

ТЕКСТ 4

テキスト

Текст

ダンボ ダrポ 'ビマナsh チャ
カロダハ パルシュヤン エワ チャ
アジャナナマ チャビジャタシャヤ
パルタ サンパダン アスリン
дамбхо дарпо 'бхима̄нашча
кродхах̣ па̄руш̣ям ева ча
агя̄нам ча̄бхиджа̄тася
па̄ртха сампадам а̄сурӣм

Synonyms

Дума по дума

dambhaḥ — プライド; darpaḥ — 傲慢さ; abhimānaḥ — 自負心; ca —そして; krodhaḥ — 怒り; pāruṣyam — 荒々しさ; eva — 確かに; ca —そして; ajñānam —無知;ca — そして; abhijātasya — ~から生まれた人の; pārtha — プリターの息子よ; sampadam — 質; āsurīm — 悪魔的な性質の

дамбхах̣ – гордост; дарпах̣ – арогантност; абхима̄нах̣ – суета; ча – и; кродхах̣ – гняв; па̄руш̣ям – грубост; ева – несъмнено; ча – и; агя̄нам – невежество; ча – и; абхиджа̄тася – на роденият; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; сампадам – качествата; а̄сурӣм – на демоничната природа.

Translation

Превод

矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。

Гордост, арогантност, суета, гняв, грубост и невежество – тези качества принадлежат на хората с демонична природа, о, сине на Пр̣тха̄.

Purport

Коментар

この節では地獄への近道が記述されている。悪魔的な人々は実際には宗教の原則に従わないにも拘らず、宗教や精峠神科学にどれほど精通しているかを誇示したがるものである。彼らは常に自分の教育程度や財産を自慢して、他人に対して尊大である。そして人から崇拝され、尊敬されることを望む。些細なことで激怒して苛酷な言葉使いをし、温和な態度をとることがない。何をすべきか、何をすべきでないかを彼らは知らない。全てのことに恣意的で何事も自分の思うように行い、いかなる権威をも承認しない。彼らは胎内にいるときからこれらの悪魔的性質を備えていて、誕生し成長するに応じてこれらの不吉な性質が現れてくるのである。

ПОЯСНЕНИЕ: В този стих е описан прекият път към ада. Демоничните хора се представят за поборници на религията и духовния прогрес, въпреки че не следват никакви принципи. Те са безочливи и горди със своето образование и богатство. В желанието си да бъдат боготворени изискват от другите уважение и почит, макар да не ги заслужават. Те лесно се гневят и за най-дребното нещо и говорят грубо и неучтиво. Те не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Винаги постъпват както им хрумне, следвайки своите прищевки, и не признават никакви авторитети. Тези демонични качества са им присъщи по природа – те ги получават още в утробата на майката и израствайки, ги проявяват в пълна степен.