Skip to main content

第21節

ТЕКСТ 21

テキスト

Текст

トゥリヴィダンナラカシェダン
ドゥヴァーランマーシャナマートマナハ
カーマハクロダスタターロバハス
タスマーデタットラヤンテャジェト
три-видхам наракасйедам
два̄рам на̄шанам а̄тманах̣
ка̄мах̣ кродхас татха̄ лобхас
тасма̄д етат траям тяджет

Synonyms

Дума по дума

tri-vidham...三種類の narakasya....地獄の idam.........この dvaram.......門 nasanam......破壊的な atmanah......自己の kamah........欲望 krodhah......怒り tatha........同様に lobhah.......渇望 tasmat.......それゆえに etat.........これらの trayam.......三つ tyajet.......人は放棄しなくてはならない

три-видхам – от три вида; наракася – на ада; идам – този; два̄рам – врата; на̄шанам – пагубно; а̄тманах̣ – за себето; ка̄мах̣ – похот; кродхах̣ – гняв; татха̄ – както и; лобхах̣ – алчност; тасма̄т – следователно; етат – тези; траям – три; тяджет – трябва да изостави.

Translation

Превод

欲望、怒り、渇望という地獄に到る三つの門がある。これらは魂を堕落に導くので、正気な人間はこれらを放棄すべきである。

Три врати водят към ада – похот, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата.

Purport

Коментар

悪魔的生活がどのようにして始まるかがここに説明されている。まず欲望が生じる。それが満たされないと怒りと渇望が生まれる。様々な悪魔的な生命形態に堕ちたくないならば、この3つの敵を放棄するよう努力すべきである。これらの敵を放置しておくと、この物質界から解放を得るのが不可能になるほど、自己が破壊されてしまうからである。

ПОЯСНЕНИЕ: Тук е описано началото на демоничния живот. Човек се опитва да удовлетвори похотта си и когато не успее, възникват гневът и алчността. Ако не иска да деградира до формите на демоничен живот, разумният трябва да победи тези врагове, които могат да погубят неговото „аз“ до там, че да няма никаква възможност за освобождение от материалния плен.