Skip to main content

第20節

TEXT 20

テキスト

Tekst

アスリマ ヨニン アパンナ
ムダア ジャンマニ ジャンマニ
マン アプラピャイワ カウンテヤ
タト ヤンタy アダママ ガテエン
āsurīṁ yonim āpannā
mūḍhā janmani janmani
mām aprāpyaiva kaunteya
tato yānty adhamāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

āsurīm — 悪魔的な; yonim — 種; āpannāḥ — 得るmūḍhāḥ — 愚か者; janmani janmani — 生まれても・生まれても; mām — 私に; aprāpya — 達成しないで; eva — 確かに; kaunteya — クンティの息子よ; tataḥ —その後は;yānti —行く; adhamām — 忌まわしい; gatim — 目的地

āsurīm — deemonliku; yonim — liigi; āpannāḥ — saavutades; mūḍhāḥ — rumalad; janmani janmani — sünd sünni järel; mām — Mind; aprāpya — saavutamata; eva — kindlasti; kaunteya — oo, Kuntī poeg; tataḥ — seejärel; yānti — lähevad; adhamām — hukka mõistetud; gatim — sihtkohta.

Translation

Translation

クンティーの子よ、悪魔として転生を繰り返す彼らは決して私に近づくことができない。彼らは次第に堕ちていき、ついには最も忌まわしい存在となるのだ。

Oo, Kuntī poeg, sündides üha uuesti deemonlike eluliikide hulgas, ei jõua nad kunagi Minuni. Järk-järgult vajuvad nad kõige haletsusväärsemasse eksistentsi.

Purport

Purport

神は慈悲深いと一般に知られているが、この節でわかるように、神は悪魔に対しては決して慈悲深くはいらっしゃらない。悪魔的な人々は何度生まれ変わり繰り返し同じ悪魔の胎内に投げ入れられても至上主の慈悲に浴することができず、しだいに堕ちていき、やがては犬・猫・豚のような体を達成することになるとここで明確に記述されている。このような悪魔たちはいずれの生においても神の慈悲を受ける機会に恵まれない。ヴェーダ教典にも、そのような人々はしだいに犬や豚に堕ちていくと述べられている。これが事実であれば神が慈悲深いお方である、ということに反論を唱える人もいるかもしれない。この答えとして、『ヴァーダーンタ・スートラ』に「至上主はいかなる者に対しても憎悪を持っていらっしゃらない」という一節をみつけることができる。主がアスラすなわち悪魔を最低の生命形態の中に置かれるのは主の慈悲のもうひとつの様相である。至上主がアスラを滅ぼされることもあるが、それは彼のための恩恵となることである。なぜならヴェーダ文典には至上主に殺された者は全て解放を得ると記述されているからである。これについてはラーヴァナ、カムサ、ヒランニャカシプなど多くのアスラの歴史があり、そのようなアスラたちを殺すために至上主は様々な化身となってお現われになった。幸運にして主に殺されれば、アスラたしも神の慈悲に浴することができるのである。

Me oleme kuulnud, et Jumal on armulik kõikide vastu, kuid selles värsis öeldakse, et deemonite vastu pole Ta kunagi armulik. Siin öeldakse selgelt, et deemonlikud inimesed sünnivad elu elu järel deemonite järglastena ning, saamata sedasi osa Kõigekõrgema Jumala armust, langevad nad pidevalt üha madalamale, kuni nad lõpuks sünnivad kasside, koerte ja sigadena või teistes samalaadsetes kehades. Öeldakse selgelt, et sellistel deemonitel pole ühelgi elu etapil praktiliselt mingit lootust saada osa Jumala armust. „Vedades" öeldakse samuti, et säärased inimesed manduvad järk-järgult ja saavad sigadeks ning koerteks. Sel juhul võib vaielda, et kui Jumal ei ole armulik deemonite vastu, ei tohiks Teda kirjeldada kui isikut, kes on kõigi vastu armulik. Vastusena sellisele küsimusele öeldakse meile „Vedānta- sūtras", et Kõigekõrgem Jumal ei vihka kedagi. Asurade ehk deemonite elu madalamatesse liikidesse asetamine on veel üks märk Jumala armulikkusest. Vahel hukkab Kõigekõrgem Jumal asurasid, kuid ka see on heategu, sest vedakirjanduses kinnitatakse meile, et see, kes on surnud Kõigekõrgema Jumala Enda käe läbi, vabaneb materiaalsest maailmast. Sellistest asuradest on ajaloos palju näiteid, nagu Rāvaṇa, Kaṁsa ja Hiraṇyakaśipu, kelle ette Jumal ilmus Oma erinevate inkarnatsioonidena lihtsalt selleks, et nad tappa. Seega võib ka asuradele langeda osaks Jumala arm, kui nad on sedavõrd õnnelikud, et surra Jumala Enda käe läbi.