Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Tekst

アネカ-チタ-ヰブランタ
モハ-ジャラ-サマヲオルタハ
プラサクタハ カマ-ボゲシュ
パタンテエ ナラケ 'シュチャウ
aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyms

Synoniemen

aneka — 多数の; citta — 不安によって; vibhrāntāḥ — 当惑して; moha — 幻想の; jāla — 網によって;samāvṛtāḥ — 囲まれた; prasaktāḥ —執着した;kāma-bhogeṣu — 感覚満足に; patanti — 彼らは落ちていく; narake — 地獄に; aśucau — 不浄な

aneka — talloze; citta — door zorgen; vibhrāntāḥ — verbijsterd; moha — van illusies; jāla — door een netwerk; samāvṛtāḥ — omgeven; prasaktāḥ — gehecht; kāma-bhogeṣu — aan zinsbevrediging; patanti — ze zakken omlaag; narake — naar de hel; aśucau — onzuivere.

Translation

Vertaling

様々な不安に狼狽し、幻想の網に捕らえられている彼らは感覚満足に強く執着して、地獄へと堕ちていく。

Zo door talloze angsten verbijsterd en verstrikt in een netwerk van illusies, raken ze te sterk gehecht aan zinsbevrediging en glijden ze af naar de hel.

Purport

Betekenisverklaring

悪魔的な人の蓄財欲は際限がない。そのような者の考えることは専ら現在自分がどれだけ財産を持ち、いかにしてその富を増やすかということのみである。彼らはそのために手段を選ばないので、闇市場などで取引をする。現在所有している土地、家族、家、銀行預金などに夢中になり、そしてそれらを一層よくしようと常に考えている。彼は自分自身の力のみを信じており、現在自分が得ているものは過去の善行によるものであるということを全く知らない。そのようにして富を得る機会が与えられているのだが、過去の活動にしたがって自分が今その富を得ているということを知らずに、ただ自分の努力の結果、現在の富を得たのだと考えているのである。悪魔的な人はカルマの法則を信じず、自分の能力によって結果を達成したのだと考えている。カルマの法則によれば、人が高貴な家柄に誕生したり、裕福になったり、高い教育を受けたり、また非常に美しい容姿を持ったりするのは過去の善行の果報なのである。しかし悪魔的な人は、全てそのようなことは偶然か、または自分自身の能力によると考えていて、様々な人々の持つ容姿や教養の背後にある見えない手を感じることができない。そのような悪魔的な人にとって競争相手は敵である。多くの悪魔的な人々がいて互いに敵対し合っている。この敵愾心は個人間、家族間、そしてついには国家間のものに発展し、そのために常に世界中で衝突や戦争が絶えないのである。

Het verlangen van een demonisch persoon om geld te vergaren is onbegrensd. Het enige waaraan hij denkt is wat zijn bezit nu waard is en hoe hij die rijkdom meer en meer kan laten toenemen. Om dat te bereiken deinst hij voor geen enkele zondige activiteit terug en handelt hij op de zwarte markt om op een illegale manier voldoening te krijgen. Hij wordt helemaal in beslag genomen door de bezittingen diehij al heeft, zoals landgoed, gezin, huis en banksaldo, en hij maakt voortdurend plannen om dat alles te verbeteren. Hij vertrouwt op zijn eigen kracht, maar weet niet dat alle winst die hij maakt het gevolg is van zijn goede daden in het verleden. Hij krijgt de gelegenheid zulke dingen te verzamelen, maar hij heeft er geen idee van welke vroegere oorzaken eraan ten grondslag liggen. Hij denkt simpelweg dat hij zijn hele rijkdom door zijn eigen inspanningen heeft verdiend.

Een demonisch persoon vertrouwt dus op de kracht van zijn eigen werk en niet op de wet van karma. Volgens de wet van karma wordt men door goede activiteiten in het verleden in een voorname familie geboren of men wordt rijk of heel geleerd of heel mooi. Zij die demonisch zijn, denken dat al deze dingen toeval zijn of het gevolg van persoonlijk vermogen en persoonlijke vaardigheid. Ze hebben geen enkel besef van de organisatie achter alle verscheidenheid in mensen, schoonheid en geleerdheid.

Iedereen die wedijvert met een demonisch persoon, is zijn vijand. Er zijn veel demonische mensen en ze zijn allemaal vijanden van elkaar. Deze vijandigheid neemt voortdurend toe; eerst tussen personen, dan tussen families, vervolgens tussen gemeenschappen en uiteindelijk tussen landen. Daarom heerst er altijd strijd, oorlog en vijandigheid over de hele wereld.

悪魔的な人は、他の全ての人々を犠牲にしてもかまわないと思っている。一般に悪魔的な人は自分自身を至上神だと思っている。悪魔的な説教者は従者たちに次のように語る。
「あなたがたはなぜ他に神を探そうとするのか。あなたがた自身が神である。自分の望み通りに何でもしたことをすればよい。神などというものを信じてはならない。神を捨てなさい。神は死んだのだ」これが悪魔的な説教である。

Ieder demonisch persoon denkt dat hij kan leven ten koste van anderen. Over het algemeen denkt hij dat hij de Allerhoogste God Zelf is en een demonische prediker zal zijn volgelingen het volgende zeggen: ‘Waarom zoek je God ergens anders? Jullie zijn zelf God! Jullie kunnen alles doen wat jullie maar willen. Geloof niet in God. Verwerp God. God is dood.’ Dat zijn de predikingen van demonen.

悪魔的な人は自分と同程度かもしくはそれ以上に富や影響力のある人を見たとしても、自分ほど富や影響力をも持つ者はいないと考える。高位の惑星に昇ることに関しても、悪魔は供儀(ヤギャ)を信じない。彼らは自己流の供儀を捏造し、高位の惑星系に行けるような機械を発明しようとする。こうした悪魔の代表者がラーヴァナであり、彼はヴェーダに規定されている供儀を行わずとも誰もが天界の惑星に達することができるような階段を立てる計画を人々に発表した。同様に現代においても悪魔的な人々は機械的手段によって高位系惑星系に行こうと懸命になっている。このように彼らの精神状態は混乱しているのである。正しい知識を持たない彼らはその結果として地獄に堕ちていく。ここでモーリジャーラというサンスクリット語が大きな意味を持つ。ジャーラとは網という意味であって網にかかった魚のように彼らは逃れることができないのである。

Hoewel een demonisch persoon anderen ziet die net zo rijk en machtig zijn of zelfs rijker en machtiger, toch denkt hij dat niemand rijker en invloedrijker is dan hij. Hij gelooft niet in het verrichten van yajña’s of offers voor promotie naar een hoger planetenstelsel. Demonen denken dat ze hun eigen methode van yajña kunnen verzinnen en een machine kunnen construeren waardoor ze in staat zullen zijn om welke hogere planeet dan ook te bereiken. Het beste voorbeeld van zo’n demonisch persoon is Rāvaṇa. Hij legde de mensen het plan voor om een trap te maken, waardoor iedereen de hemelse planeten kon bereiken zonder de offers te verrichten die in de Veda’s worden beschreven. Op dezelfde manier zijn er tegenwoordig net zulke demonische mensen die de hogere planetenstelsels proberen te bereiken door mechanische middelen. Dit zijn voorbeelden van verwarring. Het resultaat is dat ze afglijden naar de hel zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Het sanskrietwoord ‘moha-jāla’ is hier heel belangrijk. Jāla betekent ‘net’; er bestaat voor hen geen uitweg, ze zijn als vissen gevangen in een net.