Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Tekst

アネカ-チタ-ヰブランタ
モハ-ジャラ-サマヲオルタハ
プラサクタハ カマ-ボゲシュ
パタンテエ ナラケ 'シュチャウ
aneka-citta-vibhrāntā
moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu
patanti narake ’śucau

Synonyms

Synonyms

aneka — 多数の; citta — 不安によって; vibhrāntāḥ — 当惑して; moha — 幻想の; jāla — 網によって;samāvṛtāḥ — 囲まれた; prasaktāḥ —執着した;kāma-bhogeṣu — 感覚満足に; patanti — 彼らは落ちていく; narake — 地獄に; aśucau — 不浄な

aneka — talrige; citta — af bekymringer; vibhrāntāḥ — forvirrede; moha — af illusioner; jāla — af et net; samāvṛtāḥ — omgivet; prasaktāḥ — knyttede; kāma-bhogeṣu — til sansenydelse; patanti — de glider ned; narake — i helvede; aśucau — i det urene.

Translation

Translation

様々な不安に狼狽し、幻想の網に捕らえられている彼らは感覚満足に強く執着して、地獄へと堕ちていく。

Imens de således forvirres af alle mulige bekymringer og vikles ind i et net af illusioner, bliver de alt for knyttede til sansenydelse og falder ned i helvede.

Purport

Purport

悪魔的な人の蓄財欲は際限がない。そのような者の考えることは専ら現在自分がどれだけ財産を持ち、いかにしてその富を増やすかということのみである。彼らはそのために手段を選ばないので、闇市場などで取引をする。現在所有している土地、家族、家、銀行預金などに夢中になり、そしてそれらを一層よくしようと常に考えている。彼は自分自身の力のみを信じており、現在自分が得ているものは過去の善行によるものであるということを全く知らない。そのようにして富を得る機会が与えられているのだが、過去の活動にしたがって自分が今その富を得ているということを知らずに、ただ自分の努力の結果、現在の富を得たのだと考えているのである。悪魔的な人はカルマの法則を信じず、自分の能力によって結果を達成したのだと考えている。カルマの法則によれば、人が高貴な家柄に誕生したり、裕福になったり、高い教育を受けたり、また非常に美しい容姿を持ったりするのは過去の善行の果報なのである。しかし悪魔的な人は、全てそのようなことは偶然か、または自分自身の能力によると考えていて、様々な人々の持つ容姿や教養の背後にある見えない手を感じることができない。そのような悪魔的な人にとって競争相手は敵である。多くの悪魔的な人々がいて互いに敵対し合っている。この敵愾心は個人間、家族間、そしてついには国家間のものに発展し、そのために常に世界中で衝突や戦争が絶えないのである。

FORKLARING: Det dæmoniske menneske kender ingen grænse for sit begær efter penge. Det er ubegrænset. En sådan person tænker kun på, hvor mange værdier han har lige nu, og planlægger, hvordan han kan investere sin samlede rigdom mere og mere. Han holder sig derfor ikke tilbage fra at agere på ligegyldigt hvilken syndig måde, så han handler på det sorte marked for at tilfredsstille sine ulovlige begær. Han er besnæret af de besiddelser, han allerede har, såsom jord, familie, hus og bankkonto, og han planlægger i ét væk, hvordan han kan få mere. Han tror på sin egen styrke, og han ved ikke, at alt, som han har opnået, skyldes hans tidligere gode gerninger. Han bliver givet chancen for at samle sig sådanne ting, men har ingen anelse om fortidige årsager. Han tror, at hele hans velstand udelukkende skyldes hans egne anstrengelser. En dæmonisk person tror på styrken af sit eget arbejde, ikke på karma- loven. Ifølge karma-loven bliver et menneske født i en betydelig familie og bliver rig, veluddannet eller smuk på grund af sine gode handlinger i fortiden. De dæmoniske tror, at alt dette er tilfældigt og skyldes deres egne personlige evner. De ser intet bagvedliggende arrangement bag hele mangfoldigheden af mennesker, skønhed og uddannelse. Enhver, der konkurrerer med et sådant dæmonisk menneske, bliver dets fjende. Der findes mange dæmoniske mennesker, og de er alle hinandens fjender. Dette fjendskab bliver mere og mere udtalt, først mellem personer, så mellem familier, dernæst mellem samfund og til sidst mellem nationer. Derfor er der konstant strid og splid, krig og fjendskab over hele verden.

悪魔的な人は、他の全ての人々を犠牲にしてもかまわないと思っている。一般に悪魔的な人は自分自身を至上神だと思っている。悪魔的な説教者は従者たちに次のように語る。
「あなたがたはなぜ他に神を探そうとするのか。あなたがた自身が神である。自分の望み通りに何でもしたことをすればよい。神などというものを信じてはならない。神を捨てなさい。神は死んだのだ」これが悪魔的な説教である。

Alle dæmoniske personer tror, at de kan leve på alle andres bekostning. Normalt ser en dæmonisk person sig selv som den Højeste Gud, og en dæmonisk prædikant fortæller sine tilhængere: “Hvorfor søge Gud andre steder? I er alle selv Gud! I kan gøre lige, hvad I vil. Tro ikke på Gud. Smid Gud væk. Gud er død.” Sådan prædiker dæmonerne.

悪魔的な人は自分と同程度かもしくはそれ以上に富や影響力のある人を見たとしても、自分ほど富や影響力をも持つ者はいないと考える。高位の惑星に昇ることに関しても、悪魔は供儀(ヤギャ)を信じない。彼らは自己流の供儀を捏造し、高位の惑星系に行けるような機械を発明しようとする。こうした悪魔の代表者がラーヴァナであり、彼はヴェーダに規定されている供儀を行わずとも誰もが天界の惑星に達することができるような階段を立てる計画を人々に発表した。同様に現代においても悪魔的な人々は機械的手段によって高位系惑星系に行こうと懸命になっている。このように彼らの精神状態は混乱しているのである。正しい知識を持たない彼らはその結果として地獄に堕ちていく。ここでモーリジャーラというサンスクリット語が大きな意味を持つ。ジャーラとは網という意味であって網にかかった魚のように彼らは逃れることができないのである。

Selv om det er tydeligt for en dæmonisk person, at der er andre, der er lige så velhavende og indflydelsesrige som ham selv, eller endog mere, tror han ikke desto mindre, at ingen er mere velhavende og indflydelsesrig, end han selv er. Når det kommer til at blive ophøjet til de højere planetsystemer, tror han ikke på at udføre yajñaer eller offerhandlinger. Dæmoner tror, at de kan opfinde deres egen yajña-proces og lave en eller anden maskine, der kan sætte dem i stand til at komme til en hvilken som helst højere planet. Det bedste eksempel på et sådant dæmonisk menneske er Rāvaṇa. Han tilbød folket at bygge en trappe, så alle kunne komme op til de himmelske planeter uden at udføre offerhandlinger, som de foreskrives i Vedaerne. På samme måde stræber dæmoniske mennesker nu om dage efter at komme til de højere planetsystemer ved hjælp af mekaniske hjælpemidler. Dette er eksempler på forvirring. Som resultat synker de uden at vide det ned mod helvede. Her er sanskritordet moha-jāla meget sigende. Jāla betyder “net”. Som fisk fanget i et net har de ingen måde at undslippe på.