Skip to main content

第29節

TEXT 29

テキスト

Tekst

samaṁ paśyan hi sarvatra
samavasthitam īśvaram
na hinasty ātmanātmānaṁ
tato yāti parāṁ gatim
samaṁ paśyan hi sarvatra
samavasthitam īśvaram
na hinasty ātmanātmānaṁ
tato yāti parāṁ gatim

Synonyms

Synonyms

samam — 等しく; paśyan —見ること; hi — 確かに; sarvatra— あらゆるところに; samavasthitam — 等しく偏在して; īśvaram — スーパーソウル; na — ~でない; hinasti —堕落する; ātmanā — 心によって; ātmānam — 魂; tataḥ — それから; yāti — 達する; parām — 超越的な; gatim — 目的地

samam — võrdselt; paśyan — nähes; hi — kindlasti; sarvatra — kõikjal; samavasthitam — samal moel kohalviibiv; īśvaram — Ülihing; na — ei; hinasti — madaldab; ātmanā — mõistusega; ātmānam — hinge; tataḥ — siis; yāti — saavutab; parām — transtsendentaalse; gatim — sihtkoha.

Translation

Translation

あらゆるところ、あらゆる生命体のなかにスーパーソウルが等しく遍在していると知る者は、心によって堕落することなく至高の目的地へと近づいて行く。

See, kes näeb, et Ülihing viibib ühtemoodi igas elusolendis, ei lase end mõistusel eksitada. Seepärast saavutab selline inimene transtsendentaalse sihtkoha.

Purport

Purport

 生命体は物質存在を受け入れることによって、本来の精神存在とは異なった状況に立つことになる。しかし至上主がスーパーソウルとしてあらゆる所に存在していらっしゃることを理解すれば、すなわちバガヴァーンが全ての生命体の中にいらっしゃることを知ったならば、生命体は破壊的心情によって堕落することは決して有り得ず、そして次第に向上して精神界へと戻っていく。つまり心は一般に感覚満足の中毒になっているが、心がひとたびスーパーソウルの方に向けられると、人は自然に精神的向上の道を進み始めるのである。

Aktsepteerides materiaalset eksistentsi, langeb elusolend vaimsest positsioonist. Ent kui ta mõistab, et Kõigekõrgem asub Oma Paramātmā avaldumise näol kõikjal; kui ta suudab näha, et Jumala Kõrgeim Isiksus viibib igas elusolendis, siis ei lase ta hävitaval mõttelaadil end langema sundida ning sedasi areneb ta järk-järgult tasemeni, millelt võib pöörduda tagasi vaimsesse maailma. Üldiselt omab mõistus kalduvust meelelisteks naudinguteks, ent kui see pöörata Ülihinge poole, saavutab inimene vaimsete teadmiste mõistmises kohese arengu.