Skip to main content

第28節

TEXT 28

テキスト

Verš

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Synonyms

Synonyma

samam — 等しく; sarveṣu — 全ての中に; bhūteṣu — 生命体;tiṣṭhan-tam — 住んで; parama-īśvaram — スーパーソウル;vinaśyatsu — 必滅の体の中に; avinaśyantam — 破壊されない; yaḥ — ~である人; paśyati — 見る; saḥ — 彼は;paśyati — 実際に見る

samam — stejně; sarveṣu — ve veškerých; bhūteṣu — živých bytostech; tiṣṭhan-tam — dlící; parama-īśvaram — Nadduši; vinaśyatsu — ve zničitelném; avinaśyantam — nezničenou; yaḥ — ten, kdo; paśyati — vidí; saḥ — on; paśyati — skutečně vidí.

Translation

Překlad

全ての体の中で個別魂にスーパーソウルが付き添い、必滅に体の中のこの2者が不滅であると知る者は、真実を見る者である。

Ten, kdo vidí Nadduši doprovázející individuální duši ve všech tělech a ví, že ani duše, ani Nadduše ve zničitelném těle není nikdy zničena, je tím, kdo skutečně vidí.

Purport

Význam

 良い交際を持つことにより、肉体、肉体の所有者である個別魂の友という3者が結合していることを知る人は実際に知識を得た人である。精神の問題について真の理解を持っている人と交際しなけらば決してこの3つのものを理解することはできない。このような交際を持たない人は無知であり、肉体だけしか見えないので、肉体が滅べば全て終わると考えているが、それは真実ではない。肉体の死後も個別魂もスーパーソウルも永遠に存在して、動くもの動かぬもの実に様々な形態の中に転生し続ける。パラメーシュラワというサンスクリット語は個別魂と訳される場合もあるが、それは魂が肉体の主人であり、肉体の死後は別の体に移るからである。そのような意味では確かに魂を主人と呼んでもよい。しかし一方パラメーシュワラをスーパーソウルと受け入れている人々もいる。いずれにしても個別魂とスーパーソウルは生き続け決して破壊されることはない。この事実を知っている人は肉体の死に際して何が起こっているのかを実際に見ることができる。

Ten, kdo díky dobré společnosti vidí tři věci spojené dohromady — tělo, vlastníka těla neboli individuální duši a také jejího přítele — má opravdové poznání. Nikdo nemůže tyto tři věci vidět, dokud se nestýká s někým, kdo skutečně zná duchovní projevy. Ti, kdo nemají takovou společnost, jsou nevědomí; vidí pouze tělo a myslí si, že se zánikem těla všechno skončí. To však není pravda. Jak duše, tak Nadduše existují i poté, co tělo skoná, a věčně putují mnoha pohyblivými i nehybnými formami. Sanskrtské slovo parameśvara se někdy překládá jako individuální duše, protože duše je pánem těla a po jeho zániku se přemísťuje do jiného. V tom smyslu je pánem. Jiní ovšem zase vysvětlují, že parameśvara je Nadduše. V obou případech platí, že jak Nadduše, tak individuální duše existují dále; nejsou zničeny. Ten, kdo se dívá tímto způsobem, vidí skutečnost.