Skip to main content

第28節

ТЕКСТ 28

テキスト

Текст

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
самам сарвеш̣у бхӯтеш̣у
тиш̣т̣хантам парамешварам
винашятсв авинашянтам
ях̣ пашяти са пашяти

Synonyms

Дума по дума

samam — 等しく; sarveṣu — 全ての中に; bhūteṣu — 生命体;tiṣṭhan-tam — 住んで; parama-īśvaram — スーパーソウル;vinaśyatsu — 必滅の体の中に; avinaśyantam — 破壊されない; yaḥ — ~である人; paśyati — 見る; saḥ — 彼は;paśyati — 実際に見る

самам – еднакво; сарвеш̣у – във всички; бхӯтеш̣у – живи същества; тиш̣т̣хантам – пребивава; парама-ӣшварам – Свръхдушата; винашятсу – в унищожимото; авинашянтам – неразрушимо; ях̣ – всеки, който; пашяти – вижда; сах̣ – той; пашяти – наистина вижда.

Translation

Превод

全ての体の中で個別魂にスーパーソウルが付き添い、必滅に体の中のこの2者が不滅であると知る者は、真実を見る者である。

Този, който вижда Свръхдушата като придружител на индивидуалната душа във всички тела и разбира, че двете, макар и в тленно тяло, не могат никога да бъдат унищожени, вижда нещата такива, каквито са.

Purport

Коментар

 良い交際を持つことにより、肉体、肉体の所有者である個別魂の友という3者が結合していることを知る人は実際に知識を得た人である。精神の問題について真の理解を持っている人と交際しなけらば決してこの3つのものを理解することはできない。このような交際を持たない人は無知であり、肉体だけしか見えないので、肉体が滅べば全て終わると考えているが、それは真実ではない。肉体の死後も個別魂もスーパーソウルも永遠に存在して、動くもの動かぬもの実に様々な形態の中に転生し続ける。パラメーシュラワというサンスクリット語は個別魂と訳される場合もあるが、それは魂が肉体の主人であり、肉体の死後は別の体に移るからである。そのような意味では確かに魂を主人と呼んでもよい。しかし一方パラメーシュワラをスーパーソウルと受け入れている人々もいる。いずれにしても個別魂とスーパーソウルは生き続け決して破壊されることはない。この事実を知っている人は肉体の死に際して何が起こっているのかを実際に見ることができる。

ПОЯСНЕНИЕ: Ако чрез подходящо общуване човек разбере живото същество като съвкупност от тялото, собственика на тялото (индивидуалната душа) и приятеля на индивидуалната душа – той притежава истинско знание. Това се постига само чрез общуване с личност, която действително разбира духовната наука. Хората лишени от подобно общуване, са невежи; те виждат само тялото и мислят, че със смъртта на тялото всичко свършва. В действителност това не е така. След разрушаването на тялото душата и Свръхдушата продължават да съществуват, като непрекъснато преминават през различни движещи се и недвижещи се форми. Санскритската дума парамешвара понякога се превежда като „индивидуална душа“, защото душата е господар на тялото и след разрушаването му се преселва в друга форма. В този смисъл тя е господар. Но други обясняват, че парамешвара е Свръхдушата. И в единия, и в другия случай Свръхдушата и индивидуалната душа продължават да съществуват. Те не са унищожавани. Този, който разбира това, наистина вижда нещата такива, каквито са.