Skip to main content

第26節

TEXT 26

テキスト

Текст

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
анйе тв евам аджа̄нантах̣
ш́рутва̄нйебгйа упа̄сате
те ’пі ча̄тітарантй ева
мр̣тйум̇ ш́руті-пара̄йан̣а̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

anye — 他の人; tu — しかし; evam — このように; ajānantaḥ — 精神的知識もなく; śrutvā — 聞くことによって; anyebhyaḥ — 他の人から; upāsate — 崇拝し始める; te — 彼らは; api — もまた;ca — そして; atitaranti —超越する; eva — 確かに; mṛtyum — 死への道; śruti-parāyaṇāḥ — 聞くという態度をもって

анйе—інші; ту—але; евам—таким чином; аджа̄нантах̣—без духовного знання; ш́рутва̄—слухаючи; анйебгйах̣—від інших; упа̄сате—починають поклонятись; те—вони; апі—також; ча—і; атітаранті — виходять за межі; ева — неодмінно; мр̣тйум — шляху смерті; ш́руті-пара̄йан̣а̄х̣—схильні до слухання.

Translation

Переклад

またある者は精神的知識について知らないが人から至上者について聞き至上者を崇拝しはじめる。このような人は権威者から聞こうという態度のために生死の鎖から解放されるであろう。

Є й такі, котрі, хоча й необізнані в духовному знанні, починають поклонятись Верховному Господу, почувши про Нього від інших. Внаслідок своєї схильності дослухатись до авторитетів, вони також виходять за коло народження й смерті.

Purport

Коментар

 この節は特に現代の社会にあてはまる。現代の社会においては実際に精神的な教育が全く行われていないからである。無神論や不可知論を唱えたり、また哲学的にふるまう者もいるが真の哲学的知識は存在しない。一般の人に関しては、善良な魂ならば、聞くことによって精神的に向上する機会がある。この聞くというプロセスは非常に重要である。近代においてクリシュナ意識を説き広められた主チャイタンニャは特に超越的な音である「ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレー」を聞くことによる向上は著しいと述べられた。それゆえ「真理を悟った人から聞けば、誰でもしだいに全てのことが理解できるようになる」とここで述べられている。その過程に従えば必ず至上主を崇拝するようになるのである。「この時代では誰でも自分の立場を変える必要はなく、ただ人は絶対真理を知的思索の論理によって理解しようとする努力を放棄すべきである」と主チャイタンニャは述べられた。私たちは至上主の知識を体得した人々に奉仕することを学ばなければならない。もし幸運にして純粋な献身者に保護を求めることができ、自分の本性が何であるかについて聞き、そして純粋な献身者の指導に従うならば、人は次第に純粋な献身者の立場に高められるであろう。この節は特に聞くことを強く勧めているが、これは適切なことである。一般の人々は自称「哲学者」からみればそれほど能力を持つと言えない場合が多いが、権威ある人々から信念を持って聞いているならば、この物質存在を超越して、神の国すなわち真実の家郷(ふるさと)に帰ることができるのである。

Сказане в цьому вірші безпосередньо стосується сучасного суспільства, тому що в ньому практично відсутня духовна освіта. Перед іншими хтось може вдавати з себе атеїста, аґностика чи філософа, але насправді такі люди позбавлені філософських знань. Про простих же людей можна сказати, що ті з них, хто вирізняється позитивними душевними якостями, можуть розвиватись духовно, просто слухаючи про Бога. Такий спосіб слухання є дуже важливим. Господь Чаітанйа, який звіщав свідомість Кр̣шн̣и в сучасному світі, особливо наголошував на слуханні, тому що проста людина, лише слухаючи про Господа з уст авторитетного вчителя, може духовно вдосконалюватись, особливо, якщо вона буде, за словами Господа Чаітанйі, слухати трансцендентні звуки маха̄-мантри Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Тому й сказано, що всі люди повинні скористатись можливістю слухати, що кажуть про Бога душі, які усвідомили власну сутність, й відтак поступово стати здатними наблизитись до досконалого знання. В такому випадку вони неодмінно почнуть поклонятися Верховному Господеві. Господь Чаітанйа сказав, що в наш вік людині непотрібно міняти своє становище, треба лише відмовитись од прагнення осягнути Абсолютну Істину за допомогою розумувань. Потрібно навчитись служити тим, хто наділений знанням про Верховного Господа. Якщо людині так пощастило, що вона знайшла притулок біля лотосних стіп чистого відданого і може дізнатись від нього про духовну самореалізацію й слідувати за ним, то вона поступово підніметься до рівня чистої відданості. В даному вірші, зокрема, особливо рекомендовано слухання, як дуже сприятливий спосіб духовного вдосконалення. Хоча звичайну людину не часто наділено здібностями, які властиві так званим «філософам», але якщо вона щиро і з вірою буде слухати, що кажуть про Бога авторитетні вчителі, то цей процес допоможе їй вийти за межі матеріального існування і повернутись додому, назад до Бога.