Skip to main content

第26節

ТЕКСТ 26

テキスト

Текст

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
анйе тв евам аджа̄нантах̣
шрутва̄нйебхя упа̄сате
те 'пи ча̄титарантй ева
мр̣тюм шрути-пара̄ян̣а̄х̣

Synonyms

Дума по дума

anye — 他の人; tu — しかし; evam — このように; ajānantaḥ — 精神的知識もなく; śrutvā — 聞くことによって; anyebhyaḥ — 他の人から; upāsate — 崇拝し始める; te — 彼らは; api — もまた;ca — そして; atitaranti —超越する; eva — 確かに; mṛtyum — 死への道; śruti-parāyaṇāḥ — 聞くという態度をもって

анйе – други; ту – но; евам – така; аджа̄нантах̣ – без духовно знание; шрутва̄ – когато слушат; анйебхях̣ – от другите; упа̄сате – започват да обожават; те – те; апи – също; ча – и; атитаранти – превъзмогват; ева – несъмнено; мр̣тюм – пътя на смъртта; шрути-пара̄ян̣а̄х̣ – склонни към метода на слушането.

Translation

Превод

またある者は精神的知識について知らないが人から至上者について聞き至上者を崇拝しはじめる。このような人は権威者から聞こうという態度のために生死の鎖から解放されるであろう。

Има и такива, които не са запознати с духовното знание, но започват да обожават Върховния Бог, когато чуят за него от други. Поради склонността си да слушат от авторитети, те също превъзмогват пътя на раждането и смъртта.

Purport

Коментар

 この節は特に現代の社会にあてはまる。現代の社会においては実際に精神的な教育が全く行われていないからである。無神論や不可知論を唱えたり、また哲学的にふるまう者もいるが真の哲学的知識は存在しない。一般の人に関しては、善良な魂ならば、聞くことによって精神的に向上する機会がある。この聞くというプロセスは非常に重要である。近代においてクリシュナ意識を説き広められた主チャイタンニャは特に超越的な音である「ハレー・クリシュナ・ハレー・クリシュナ・クリシュナ・クリシュナ・ハレー・ハレー/ハレー・ラーマ・ハレー・ラーマ・ラーマ・ラーマ・ハレー・ハレー」を聞くことによる向上は著しいと述べられた。それゆえ「真理を悟った人から聞けば、誰でもしだいに全てのことが理解できるようになる」とここで述べられている。その過程に従えば必ず至上主を崇拝するようになるのである。「この時代では誰でも自分の立場を変える必要はなく、ただ人は絶対真理を知的思索の論理によって理解しようとする努力を放棄すべきである」と主チャイタンニャは述べられた。私たちは至上主の知識を体得した人々に奉仕することを学ばなければならない。もし幸運にして純粋な献身者に保護を求めることができ、自分の本性が何であるかについて聞き、そして純粋な献身者の指導に従うならば、人は次第に純粋な献身者の立場に高められるであろう。この節は特に聞くことを強く勧めているが、これは適切なことである。一般の人々は自称「哲学者」からみればそれほど能力を持つと言えない場合が多いが、権威ある人々から信念を持って聞いているならば、この物質存在を超越して、神の国すなわち真実の家郷(ふるさと)に帰ることができるのである。

ПОЯСНЕНИЕ: Казаното в този стих се отнася най-вече за съвременното общество, защото в него на практика няма образование по духовните въпроси. На пръв поглед някои изглеждат атеисти, агностици или философи, но в действителност те нямат реално философско знание. Що се отнася до обикновения човек, ако е достатъчно благочестив, той има шанс да напредне с процеса на слушане. Този метод е много важен. Бог Чайтаня, който разпространява Кр̣ш̣н̣а съзнание в съвременния свят, придава голямо значение на слушането, защото, ако просто слуша от авторитетни източници, човек може да напредне. И особено, според Бог Чайтаня, ако слуша трансценденталната вибрация Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе. Ето защо се казва, че всички хора трябва да се възползват от възможността да слушат себепознали се души и така постепенно ще започнат да разбират всичко. Тогава със сигурност ще се стигне и до обожание на Върховния Бог. Господ Чайтаня казва, че в тази епоха човек трябва не да променя положението си, а да изостави стремежа си да разбере Абсолютната Истина чрез философски разсъждения. Той трябва да се научи да бъде слуга на всички, които имат знание за Върховния Бог. Ако има щастието да намери убежище при чист предан, да слуша от него за себепознанието и да следва примера му, самият той постепенно ще се издигне до нивото на чист предан. В този стих настоятелно се препоръчва методът на слушане и това е много уместно. Въпреки че обикновеният човек често няма способностите на т.нар. „философи“, изпълненото с вяра слушане от авторитетни личности ще му помогне да се издигне над материалното съществуване и да се завърне обратно при Бога, обратно вкъщи.