Skip to main content

第18節

TEXT 18

テキスト

Текст

jyotiṣām api taj jyotis
tamasaḥ param ucyate
jñānaṁ jñeyaṁ jñāna-gamyaṁ
hṛdi sarvasya viṣṭhitam
джйотіша̄м апі тадж джйотіс
тамасах̣ парам учйате
джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ джн̃а̄на-ґамйам̇
хр̣ді сарвасйа вішт̣гітам

Synonyms

Послівний переклад

jyotiṣām — 全ての光るものの中で; api — もまた; tat — その;jyotiḥ — 光の源; tamasaḥ — 闇; param—~を超えて; ucyate — ~と言われる; jñānam — 知識; jñeyam— 知られること; jñāna-gamyam — 知識によって近づけること; hṛdi — ハートに; sarvasya — 全ての人の;viṣṭhitam — 位置して

джйотіша̄м—у всіх предметах, що світяться; апі—також; тат— воно; джйотіх̣—джерело світла; тамасах̣—пітьма; парам—поза; учйате—сказано; джн̃а̄нам—знання; джн̃ейам—те, що пізнають; джн̃а̄на-ґамйам—до чого потрібно наблизитись за допомогою знання; хр̣ді—в серці; сарвасйа—кожного; вішт̣гітам—перебуває.

Translation

Переклад

主は全ての光るものの光の源であり、物質性の闇を超え、不顕現である。主は知識、知識の対象、知識の目的で、各自のハートに住んでいる。

Вона — джерело світла в усіх світлосяйних тілах. Непроявлена, Вона перебуває над тьмою матерії. Вона — знання, предмет пізнання і Вона є мета пізнання. Вона мешкає в серці кожного.

Purport

Коментар

 スーパーソウル、すなわちバガヴァーンは太陽、月、星などあらゆる光り輝くこのの光の源でいらっしゃる。ヴェーダ文典では、精神界には太陽や月がないと述べられている。精神界には至上主の光輝が存在するからである。この物質界においては主の精神的光輝ブラフマジョーティが物質要素マハト・タットヴァで覆われているために、私たちは太陽や月や電気を必要とする。しかし精神界にはそのようなものは全く必要ない、主の光輝により全てのものが照らされているとヴェーダ文典に明確に述べられている。それゆえ主は物質界に位置していらっしゃるのではないことが明らかである。主は精神空間のはるか上方、精神界にいらっしゃるのである。これもヴェーダ文典に確認されていることである。主はまさに太陽のように永遠に輝いていらっしゃる。しかし主は物質界のはるか彼方にいらっしゃるのである。 

Наддуша, Верховний Бог-Особа, є джерелом світла в усіх тілах, що світяться, таких як сонце, місяць, зорі. У ведичній літературі ми знаходимо, що в духовному царстві немає потреби в світлі сонця або місяця, тому що там все освітлює сяйво Верховного Господа. В матеріальному світі духовне сяйво Господа, брахмаджйоті, покривають матеріальні елементи, махат-таттва, тому в матеріальному світі не можна обійтись без світла, що його дає сонце, місяць, електрика тощо. Однак в духовному світі в усьому цьому немає потреби. У ведичній літературі ясно сказано, що все освітлює Його сліпуче сяйво. Стає очевидним, що місце Його перебування — не матеріальний світ. Він живе в духовному світі, в духовному небі, надзвичайно далеко від нас. Це також підтверджує ведична література. А̄дітйа-варн̣ам̇ тамасах̣ параста̄т (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 3.8). Він подібний до сонця, Він вічно сяє, але Він дуже і дуже далеко, над пітьмою матеріального світу.

 至上主の知識は超越的である。ヴェーダ文典は、ブラフマンが超越的知識の凝集したものであると述べている。精神界に移りたいと切望している人には各自のハートに住んでおられる至上主がそのための知識を授けて下さる。ヴェーダのマントラ(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』6-16)には「もし人が真実に解放を希(ねが)うならばバガヴァーンに完全に服従しなければならない」と述べられている。究極知識の目的についてはヴェーダ文典(『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』3-8)に至上主を知ることによってのみ生死を超越することができると述べられている。

Знання Господа — трансцендентне. Ведична література свідчить, що Брахман — це зосередження трансцендентального знання. Той, хто прагне потрапити туди, в духовний світ, отримує знання від Верховного Господа, який перебуває в серці кожного. Ведична мантра (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 6.18) гласить: там̇ ха девам а̄тма-буддгі-прака̄ш́ам̇ мумукшур ваі ш́аран̣ам ахам̇ прападйе. Отож, якщо людина хоче досягти звільнення, вона повинна віддатися Верховному Богові-Особі. Що стосується мети кінцевого знання, то у ведичній літературі сказано: там ева відітва̄ті мр̣тйум еті. «Тільки пізнавши Його, можна вирватись за коло народження й смерті» (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 3.8).

 至上主は至上の支配者として全てのもののハートの中に住んでいらっしゃる。主は全ての場所に遍在する手足を持っていらっしゃるが、これは個別魂についてはあてはまらない。したがい2種類の知田者――個別魂とスーパーソウル――が存在することを私たちは認めなければならない。人の手足は局部的であるが、クリシュナの手足は全ての場所に遍在している。このことも『シュヴェーターシュヴァタラ・ウパニシャド』(3-17)で確認されている。すなわちバガヴァーン、スーパーソウルは全生命体のプラブつまり主人であり、それゆえ全生命体にとっての究極的な保護の地でいらっしゃる。ゆえに個別魂とスーパーソウルは常に異なるという事実を否定することはできない。

Верховний Господь перебуває в серці кожного як верховний правитель. У Нього є руки й ноги, що розпростерті всюди, чого не можна сказати про індивідуальну душу. Тому потрібно визнати, що існують два тих, хто знає поле діяльності, а власне: індивідуальна душа і Наддуша. Діяльність людських рук і ніг поширюється до певної межі, але руки й ноги Кр̣шн̣и поширені скрізь. Це підтверджується в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (3.17): сарвасйа прабгум ı̄ш́а̄нам̇ сарвасйа ш́аран̣ам̇ бр̣хат. «Верховний Бог-Особа, Наддуша, є прабгу, або владика всіх живих істот. Тому Він — кінцеве пристановище всіх живих істот». Отже, не можна заперечувати того, що Верховна душа й індивідуальна душа завжди відмінні одна від одної.