Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Текст

bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat
бахір анташ́ ча бгӯта̄на̄м
ачарам̇ чарам ева ча
сӯкшматва̄т тад авіджн̃ейам̇
дӯра-стгам̇ ча̄нтіке ча тат

Synonyms

Послівний переклад

bahiḥ — 外; antaḥ — 内; ca — もまた; bhūtānām — 生命体全ての; acaram — 動かないもの; caram — 動くもの;eva — もまた; ca —そして; sūkṣmatvāt — 精妙なので; tat — その; avijñeyam — 知ることもできない; dūra-stham — はるか遠く; ca — もまた; antike — 近く; ca — そして; tat — その

бахіх̣—зовні; антах̣—всередині; ча—також; бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; ачарам — нерухомих; чарам — рухомих; ева — також; ча—й; сӯкшматва̄т—узявши до уваги Його витонченість; тат— воно; авіджн̃ейам—непізнаване; дӯра-стгам—далеко; ча—також; антіке—поруч; ча—також; тат—воно.

Translation

Переклад

動くもの動かぬもの全ての生命体の、内にも外にも至上真理は存在している。至上真理は精妙なので、物質的感覚で見ることも理解することもできない。はるか遠くに存在しまた全てのものの近くにもいる。

Верховна Істина перебуває всередині і зовні всього сущого, рухомого й нерухомого. Вона існує в Своїй тонкій духовній формі й тому перебуває поза межами матеріального бачення або пізнання. Хоча Вона близька до усього, водночас Вона дуже-дуже далеко.

Purport

Коментар

 ヴェーダ文典によれば、至上主ナーラーヤンは各生命体の内にも外にも、そして精神界、物質界の両方にもいらっしゃり、私たちの非常に遠くにも、同時に非常に近くにも存在していらっしゃる。ヴェーダ文典にはそのような記述がある。そして主は常に超越的至福の中にいらっしゃるので、私たちは主が無限の富をどのように楽しんでおられるか理解できない。私たちの物質的感覚では見ることも理解することもできないのである。すなわちヴェーダ文典は、私たちの物質的な心と感覚を浄化すれば、いつも主を見ることができる。このことは『ブラフマ・サンヒター』でも「至上神に愛を持つ献身者は絶えず主を見ることができる」と確認することができる。またこの『バガヴァッド・ギーター』でも「献身奉仕によってのみ主を見、理解することができる」(11-3)と明言されている。

Вивчаючи ведичну літературу, ми довідуємось, що На̄ра̄йан̣а, Верховна Особа, перебуває як зовні, так і всередині кожної живої істоти. Він присутній як у духовному, так і в матеріальному світі. Незважаючи на те, що Він надзвичайно далеко, Він, проте, дуже близький нам. Таким є твердження ведичної літератури. А̄сı̄но дӯрам̇ враджаті ш́айа̄но йа̄ті сарватах̣ (Кат̣га Упанішада 1.2.21). Він завжди перебуває в трансцендентному блаженстві, і тому ми не здатні збагнути, як саме Він насолоджується Своєю досконалою могутністю. За допомогою наших матеріальних чуттів ми не можемо бачити й розуміти це. Тому у Ведах сказано, що наші матеріальні чуття й розум виявляються недієздатними, коли ми хочемо пізнати Бога. Але той, хто очистив свій розум і чуття через віддане служіння в свідомості Кр̣шн̣и, може постійно споглядати Його. В Брахма-сам̇гіті підтверджується, що відданий, який розвинув у собі любов до Верховного Господа, може бачити Його завжди і невпинно. В Бгаґавад-ґı̄ті (11.54) також підтверджується те, що Його можна побачити і зрозуміти лише за допомогою відданого служіння. Бгактйа тв ананйайа̄ ш́акйах̣.