Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Tekst

bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat
bahir antaś ca bhūtānām
acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ
dūra-sthaṁ cāntike ca tat

Synonyms

Synonyms

bahiḥ — 外; antaḥ — 内; ca — もまた; bhūtānām — 生命体全ての; acaram — 動かないもの; caram — 動くもの;eva — もまた; ca —そして; sūkṣmatvāt — 精妙なので; tat — その; avijñeyam — 知ることもできない; dūra-stham — はるか遠く; ca — もまた; antike — 近く; ca — そして; tat — その

bahiḥ — uden for; antaḥ — inden i; ca — også; bhūtānām — af alle levende væsener; acaram — ikke-bevægelige; caram — bevægelige; eva — afgjort; ca — også; sūkṣmatvāt — fordi Han er subtil; tat — den (Han); avijñeyam — som ikke kan forstås; dūra-stham — langt væk; ca — også; antike — nær; ca — og; tat — den (Han).

Translation

Translation

動くもの動かぬもの全ての生命体の、内にも外にも至上真理は存在している。至上真理は精妙なので、物質的感覚で見ることも理解することもできない。はるか遠くに存在しまた全てのものの近くにもいる。

Den Højeste Sandhed eksisterer både uden for og inden i alle levende væsener, de bevægelige såvel som de ubevægelige. Eftersom Han er subtil, er Han uden for de materielle sansers evne til at se eller forstå Ham. Skønt langt, langt borte er Han også tæt på alle.

Purport

Purport

 ヴェーダ文典によれば、至上主ナーラーヤンは各生命体の内にも外にも、そして精神界、物質界の両方にもいらっしゃり、私たちの非常に遠くにも、同時に非常に近くにも存在していらっしゃる。ヴェーダ文典にはそのような記述がある。そして主は常に超越的至福の中にいらっしゃるので、私たちは主が無限の富をどのように楽しんでおられるか理解できない。私たちの物質的感覚では見ることも理解することもできないのである。すなわちヴェーダ文典は、私たちの物質的な心と感覚を浄化すれば、いつも主を見ることができる。このことは『ブラフマ・サンヒター』でも「至上神に愛を持つ献身者は絶えず主を見ることができる」と確認することができる。またこの『バガヴァッド・ギーター』でも「献身奉仕によってのみ主を見、理解することができる」(11-3)と明言されている。

FORKLARING: Fra den vediske litteratur lærer vi, at Nārāyaṇa, den Højeste Person, eksisterer både uden for og inden i alle levende væsener. Han er til stede i både de åndelige og materielle verdener. Skønt langt, langt væk er Han alligevel nær os. Dette bekræftes i den vediske litteratur (Kaṭha Upaniṣad 1.2.21): āsīno dūraṁ vrajati, śayāno yāti sarvataḥ. Og da Han altid er opslugt af transcendental lyksalighed, kan vi ikke forstå, hvordan Han nyder Sine fuldstændige overdådigheder. Vi kan ikke se eller forstå dette med disse materielle sanser. Der står derfor i Vedaerne, at vi ikke kan forstå Ham med vores materielle sind og sanser. Har man derimod renset sit sind og sine sanser ved at praktisere Kṛṣṇa- bevidsthed i hengiven tjeneste, kan man se Ham hele tiden. Det bliver bekræftet i Brahma-saṁhitā, at den hengivne, der har udviklet kærlighed til den Højeste Gud, kan se Ham konstant uden ophør. Og i Bhagavad- gītā (11.54) bliver det bekræftet, at Han kun kan ses og forstås gennem hengiven tjeneste: bhaktyā tv ananyayā śakyaḥ.