Skip to main content

第3・4節

TEXTS 3-4

テキスト

Tekst

 ヤエ トオw アクシャラン アニrデシュヤン
アヰヤクタマ パリュパサテ
サルワトラ-ガン アチンタヤマ チャ
クタ-スタン アチャラマ ドルワン
ye tv akṣaram anirdeśyam
avyaktaṁ paryupāsate
sarvatra-gam acintyaṁ ca
kūṭa-stham acalaṁ dhruvam
サンニヤミャエンドリヤ-gラママ
サルワトラ サマ-ブダヤハ
テ プラプヌワンテエ マン エワ
サルワ-ブタ-ヒテ ラタハ
sanniyamyendriya-grāmaṁ
sarvatra sama-buddhayaḥ
te prāpnuvanti mām eva
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyms

Synonyms

ye — ~する人々; tu — しかし; akṣaram — 感覚の知覚を超えた者; anirdeśyam — 無限の;avyaktam — 未顕現の; paryupāsate — 崇拝に完全に従事している; sarvatra-gam — 偏在している; acintyam — とらえがたい; ca —~もまた; kūṭa-stham — 不変の; acalam— 不動の; dhruvam — 固定した; sanniyamya — 支配している;indriya-grāmam — 全ての感覚; sarvatra —いたるところ;sama-buddhayaḥ — 等しい; te — 彼ら; prāpnuvanti— 達成する; mām — 私を; eva — 確かに; sarva-bhūta-hite — 全ての生命体のために; ratāḥ — 従事して

ye — need, kes; tu — aga; akṣaram — seda, mis jääb väljapoole meeltetaju; anirdeśyam — lõputut; avyaktam — mitteavaldunut; paryupāsate — täielikult teenivad; sarvatra-gam — kõikeläbivat; acintyam — käsitlematut; ca — samuti; kūṭa-stham — muutumatut; acalam — liikumatut; dhruvam — keskendunud; sanniyamya — kontrollides; indriya-grāmam — kõiki meeli; sarvatra — kõikjal; sama-buddhayaḥ — võrdselt meelestatud; te — nemad; prāpnuvanti — saavutavad; mām — Mind; eva — kindlasti; sarva-bhūta- hite — kõikide elusolendite heaoluks; ratāḥ — hõivatud.

Translation

Translation

だが、非顕現相、すなわち知覚を超え、不可思議、不変、不動の、絶対真理の非人格的な概念を完全に礼拝して、様々な感覚を抑制し、あらゆる生きものを平等にあつかい、ひろく世界の福利のために働く者たち、彼らも終には私のもとに来る。

Kuid need, kes kummardavad mitteavaldunut, seda, mis jääb väljapoole meeltetaju, kõikeläbivat, käsitlematut, muutumatut, kindlat ja liikumatut – Absoluutse Tõe impersonaalset kontseptsiooni – kontrollides erinevaid meeli ja suhtudes võrdselt kõikidesse elusolenditesse, ning kelle tegevus on suunatud üleüldisele heaolule, jõuavad lõpuks Minuni.

Purport

Purport

最高神クリシュナを直接に崇拝しないで、別な、間接的な方法を通って同じ目的地に達しようと励んでいる人も、最後にはやはり同じところ、シュリー・クリシュナのところに行き着く。「何度も生まれ変わった後で、賢者はヴァースデーヴァがすべてであることを知り、私に保護を求めてくる」。数多の誕生をくりかえして学んだ結果、知識において完全になった時、その人はクリシュナに服従する。この節に書いてあるような方法で神に近づくには、いろいろな感覚を抑制して、すぺての人に奉仕し、一切衆生の福利のために働かなければならない。だから、完全な悟りを達成するには、どうしても主クリシュナに近づく以外にはないのである。クリシュナに完全に服従するまでには、しばしば厳しい苦行をしなければならぬ場合がある。

Need, kes ei kummarda otseselt Kõigekõrgemat Jumalat Kṛṣṇat, vaid kes püüavad saavutada sama eesmärki kaudse protsessi abil, saavutavad lõpptulemusena samuti selle eesmärgi – Śrī Kṛṣṇa. „Pärast paljusid sünde otsivad teadmistega inimesed varjupaika Minu juurest, mõistes, et Vāsudeva on kõik." (Bg. 7.19) Kui inimene jõuab pärast paljusid sünde täielike teadmisteni, alistub ta Jumal Kṛṣṇale. Kui inimene pöördub Jumala poole selles värsis kirjeldatud meetodi abil, siis peab ta kontrollima oma meeli, teenima kõiki elusolendeid ning töötama kõikide olendite heaolu nimel. Samas antakse aga mõista, et pöördumata Kṛṣṇa poole pole võimalik jõuda täiusliku eneseteadvustamiseni. Tihti peab inimene enne täielikult Kṛṣṇale alistumist tegema läbi suuri askeese.

個々の魂のなかにいるパラマートマーを知覚するためには、見る・聞く・味わう・動く等の感覚的活動を中止する必要がある。その時初めて、パラマートマーはあらゆるところに在ることがわかる。そのことがわかると、どの生物に対しても嫉妬の気持ちがおこらなくなる。彼は人間と動物を差別しない。彼は外皮を見ず、魂だけを見るからだ。だが、この非人格的な悟りは、一般の人には非常に難しい。

Et tajuda Ülihinge iseendas, peab inimene peatama meelelised tegevused nagu nägemine, kuulmine, maitsmine, tegutsemine jne. Siis jõuab inimene mõistmiseni, et Kõrgeim Hing viibib kõikjal. Mõistes seda, ei kadesta inimene enam ühtegi elusolendit. Ta ei näe enam mingit vahet inimese ja looma vahel, sest ta näeb neis üksnes hinge, mitte aga välist kesta. Kuid tavalise inimese jaoks on selle, impersonaalse teadvustamise meetodi praktiseerimine väga raske.