Skip to main content

第2節

ТЕКСТ 2

テキスト

Текст

シュリ-バガワン ウワチャ
マyy アヱシュヤ マノ ヤエ ママ
ニタヤ-ユクタ ウパサテ
シュラダヤ パラヨペタs
テ メ ユクタタマ マタハ
шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
майи а̄вешя мано йе ма̄м
нитя-юкта̄ упа̄сате
шраддхая̄ парайопета̄с
те ме юктатама̄ мата̄х̣

Synonyms

Дума по дума

śrī-bhagavān uvāca — バガヴァーンは言った; mayi — 私に; āveśya —固定して; manaḥ — 心を;ye — ~する人; mām —私を; nitya — 常に; yuktāḥ — 従事して; upāsate — 崇拝する; śraddhayā — 信念を持って; parayā—超越的な; upetāḥ — 与えられた; te —彼らに; me — 私によって; yukta-tamāḥ — ヨーガで最も完成した者; matāḥ — ~と考えられる

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; майи – на мен; а̄вешя – установявайки; манах̣ – умът; йе – тези, които; ма̄м – мен; нитя – винаги; юкта̄х̣ – заети с; упа̄сате – обожават; шраддхая̄ – с вяра; парая̄ – трансцендентална; упета̄х̣ – надарени; те – те; ме – от мен; юкта-тама̄х̣ – най-съвършените в йога; мата̄х̣ – се считат.

Translation

Превод

バガヴァーンは答えた。――私のパーソナルな姿を心に固定し、大いなる超越的な確信をもって私を崇拝する者たち、彼らこそ最も完璧であると私は考える。

Върховният Бог каза: Тези, които съсредоточават ума си върху личностната ми форма и винаги ме обожават със силна, трансцендентална вяра, Аз приемам за най-съвършени.

Purport

Коментар

アルジュナの質問に対する答えで、クリシュナは明白に言明している。「私のパーソナルな姿に集中して、私を確信し、献身をもって崇拝する人が、最も完全なヨーガを行っているのだ」と。そのようなクリシュナ意識の人にとっては、物質次元の活動はないのだ。すべてのことをクリシュナのために使っているのだから、純粋な献身者は常時そうしている。唱名している時もあり、クリシュナのことが書いてある本を読んだり聞いたりしている時もあり、プラサーダムを料理したり、何かクリシュナのために使う物をマーケットの買いに行ったりする時もある。あるいは寺院の清掃をしたり、皿を洗ったりもする。というふうに、彼は1秒たりともクリシュナのための活動を捧げていない時間を費やすことはないのだ。このような活勤こそ完全なサマーディである。

ПОЯСНЕНИЕ: В отговор на въпроса на Арджуна Кр̣ш̣н̣а ясно казва, че този, който се концентрира върху личностната му форма и го обожава с вяра и преданост, трябва да бъде считан за най-съвършен йогӣ. Дейностите на човек с такова Кр̣ш̣н̣а съзнание не се считат за материални, защото той прави всичко за Кр̣ш̣н̣а. Чистият предан е винаги активен. Той повтаря святите имена, слуша или чете книги за Кр̣ш̣н̣а, готви праса̄дам или пазарува за Кр̣ш̣н̣а, чисти храма или мие съдовете – каквото и да прави, всеки миг от живота му е посветен на Кр̣ш̣н̣а. Такава дейност е в пълно сама̄дхи.