Skip to main content

第10節

TEXT 10

テキスト

Tekst

アビャセ 'py アサマルト 'sイ
マト-カルマ-パラモ バワ
マダ-アルタン アピ カルマニ
クルワン sイデエン アワpシャヤsイ
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synoniemen

abhyāse — 実際に; api — ~さえも; asamarthaḥ — 不可能;asi — お前は; mat-karma — 私の仕事; paramaḥ — ささげて; bhava — になる; mat-artham — 私のために; api — ~でさえ; karmāṇi — 仕事; kurvan —行う; siddhim — 完成; avāpsyasi — お前は達成できるだろう

abhyāse — in de beoefening van; api — zelfs als; asamarthaḥ — niet in staat; asi — jij bent; mat-karma — Mijn werk; paramaḥ — gewijd aan; bhava — word; mat-artham — in Mijn voordeel; api — zelfs; karmāṇi — werk; kurvan — verrichtend; siddhim — volmaaktheid; avāpsyasi — je zult bereiken.

Translation

Vertaling

バクティ・ヨーガの規定原則の修練ができないなら、私のために働くように努めよ。私のために働くことによって、君は完成の境地に到るからだ。

Als je de regels van bhakti-yoga niet kunt volgen, probeer dan voor Mij te werken, want door voor Mij te werken zul je tot het niveau van volmaaktheid komen.

Purport

Betekenisverklaring

精神の師(グル)の指示に従ってバクティ・ヨーガの規定原則を修練する――これもできない人でさえ、至上主のために働くことによって完成の境地に引き上げられる。どのように働けばよいのかは、既に第1章の第53節で説明してある。まずクリシュナ意識運動を広めることに好意をもつこと。大勢の献身者たちがクリシュナ意識運動の宣布活動に従事しているが、彼らは救助を必要としている。だから、直接バクティ・ヨーガの規定原則を修練できなくても、そうした仕事を助けることはできるだろう。彼らは、土地や、資本金や、働く人や若干の組織を必要とするように、クリシュナへの奉仕にも同じことが必要である。両者の相違はただ、物質主義者は感覚を満足させるために働くが、一方は同じことをしているようでも、クリシュナを喜ばせるためにしているのであって、これは精神的な活動なのだ、という点である。豊かにお金を持っている人なら、クリシュナ意識の宣布のための事務所や寺院を立てるのに協力することができるし、また出版事業を助けることもできるだろう。様々な分野の活動があるのだから、ぜひ関心を持ってほしい。自分が働いた報酬を全部捧げることはできない人でも、そのうち何パーセントかをクリシュナ意識の宣布に献じることはできるだろう。このクリシュナ意識の運動に対する自発的な奉仕は、その人を神への愛のより高い境地へ導き、やがて彼は完成に達するのだ。

Wie zelfs niet in staat is om onder begeleiding van een spiritueel leraar de regulerende principes van bhakti-yoga te beoefenen, kan toch tot dit perfecte niveau worden gebracht door te werken voor de Allerhoogste Heer. Hoe iemand op die manier moet werken is al in de vijfenvijftigste tekst van het elfde hoofdstuk uitgelegd.

Men zou positief moeten staan tegenover het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn. Veel toegewijden zijn bezig met het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn en ze hebben hulp nodig. Dus zelfs iemand die de regulerende principes van bhakti-yoga niet rechtstreeks kan beoefenen, kan proberen zulk werk te ondersteunen. Elke inspanning vergt land, geld, organisatie en arbeid. Net zoals men voor een bedrijf een vestigingsplaats, een bepaalde hoeveelheid beschikbaar kapitaal, arbeid en een organisatie voor uitbreiding nodig heeft, zo is dit alles ook nodig voor dienst aan Kṛṣṇa. Het enige verschil is dat iemand die door materialisme beïnvloed wordt, voor zinsbevrediging werkt. Maar datzelfde werk kan ook gedaan worden om Kṛṣṇa tevreden te stellen — dat is spirituele activiteit. Wie voldoende geld heeft, kan helpen met het bouwen van een kantoor of een tempel om het Kṛṣṇa-bewustzijn te verspreiden. Of hij kan helpen met het bekostigen van publicaties. Er zijn verschillende soorten activiteiten en men zou belangstelling moeten hebben voor die activiteiten. Wie de resultaten van zijn activiteiten niet kan offeren, zou er toch zeker een bepaald percentage van kunnen afstaan voor het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn. Dit vrijwillig dienen van het doel van het Kṛṣṇa-bewustzijn helpt om een hoger niveau van liefde voor God te bereiken, waarna men volmaakt wordt.